Vol 30, No 1 (1961)

Table of Contents

Profesor dr Kazimierz Basalik (12.6.1879–27.6.1960) [Professeur dr Casimir Bassalik. Souvenir posthume]
P. Strebeyko
PDF
5-13
Wzrost masy i pobieranie składników mineralnych (N,P,K) u owsa [Growth and the absorption of mineral elements (N, P, K) in oats]
P. Strebeyko
PDF
15-24
The response of the different parts of the cell elongation zone in root to external ß-indolylacetic acid
Z. Hejnowicz
PDF
25-42
Wpływ gibereliny na zawartość węglowodanów w epikotylach grochu [The influence of gibberellin on the carbohydrates content in peas epicotyls]
W. Maciejewska-Potapczykowa, T. Wilusz, H. Łukasiak
PDF
43-51
Izolowanie kwasu dezoksyrybonukleinowego z liści Vicia faba [Isolation of deoxyribonucleic acid from leaves of Vicia faba]
H. Urbanek
PDF
53+58
Observations on the development of plants. III. Development of Centaurium umbellatum
A. Listowski, A. Jeśmianowicz
PDF
59+72
Nowa metoda jednoczesnego oznaczania transpiracji i absorpcji wody przez rośliny w kulturach wodnych. III [A new method for simultaneous determination of transpiration and absorption in water cultures. III]
J. Tarłowski
PDF
73-88
Wstępne badania nad jednocześnie i nieprzerwanie oznaczaną intensywnością transpiracji i absorpcji wody u nie uszkodzonych roślin fasoli w kulturach wodnych [Preliminary studies on the rate of transpiration and water absorption by intact bean plants in water culture determined continuously and simultaneously]
T. Tarłowski
PDF
89-109
Investigations on the kind of Larix polonica Rac. Wood formed under various photoperiodic conditions
T. Wodzicki
PDF
111-131
Wpływ auksyn i gibereliny na intensywność transpiracji pomidorów [The influence of auxins and gibberellin on transpiration intensity of tomatoes]
M. Michniewicz
PDF
133-148
Organogeneza w tkance korzenia cykorii w zależności od obecności sacharozy i azotu w pożywce [Organogenesis in succory root tissues depending on the presence of nitrogen and saccharose]
J. Rogozińska
PDF
149-162
Roślinność dróg leśnych w Białowieskim Parku Narodowym [Végétation des chemins forestiers du Parc National de Białowieża]
J. B. Faliński
PDF
163-185