Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11 (1961) Porosty Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [The lichens of the Kraków-Częstochowa Upland] Details   PDF
J. Nowak
 
Vol 102 (2012) Porosty z rodzaju Porpidia Körb. występujące w Polsce [The lichen genus Porpidia Körb. in Poland] Abstract   PDF
Agnieszka Jabłońska
 
Vol 91 (2003) Porosty – wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w Polsce [Lichens – indicators of lowland old-growth forests in Poland] Abstract   PDF
Krystyna Czyżewska, Stanisław Cieśliński
 
Vol 62 (1981) Potencjalne zbiorowiska roślinne i potencjalne fitokompleksy krajobrazowe północnego Mazowsza [Potential plant communities and landscape phytocomplexes of Northern Mazovia] Details   PDF
Jan M. Matuszkiewicz
 
Vol 7 (1958) Późny glacjał z północnego podnóża Tatr w świetle analizy pyłkowej [A Late-Glacial Pollen Diagram at the North Foot of the Tatra Mountains] Details   PDF
Wanda Koperowa
 
Vol 7 (1958) Przedwarciński interstadiał z Brzozowicy koło Będzina [Per-Warta Interstadial at Brzozowica near Będzin] Details   PDF
Sylwia Gilewska, Leon Stuchlik
 
Vol 76 (1994) Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie roślinności dolin w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego [Spatial and dynamical diversity of the vegetation in valleys in a young-glacial landscape exemplified by the Kashubian Lakeland (northern Poland)] Abstract   PDF
Jacek Herbich
 
Vol 10, No 2 (1960) Pseudopeziza meliloti Sydow na Melilotus albua w Pawłowicach pod Wrocławiem [Pseudopeziza meliloti Sydow sur Melilotus albus à Pawłowice près de Wrocław] Details   PDF
Halina Moroniowa
 
Vol 85 (1999) Puszcza Bolimowska – przeszłość i przyszłość [The Bolimów Large Forest – past and future] Abstract   PDF
Romuald Olaczek
 
Vol 35 (1972) Radioekologia Marchantia polymorpha L. w Sudetach [Studies on the radioecology of Marchantia polymorpha L. in the Sudetes] Details   PDF
Jan Sarosiek
 
Vol 91 (2003) Regionalne czerwone listy porostów zagrożonych [Red lists of threatened lichens at regional levels] Abstract   PDF
Krystyna Czyżewska, Stanisław Cieśliński
 
Vol 30 (1969) Roślinność glinianek woj. warszawskiego [Vegetation der Lehmgruben der Woiwodschaft Warszawa] Details   PDF
Zbigniew Podbielkowski
 
Vol 55 (1977) Roślinność jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego [Lake flora of the Suwalski Scentic Park] Details   PDF
Z. Podbielkowski, H. Tomaszewicz
 
Vol 25 (1968) Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego [The Xerothermic vegetation of the Sandomierz Upland and the Iłża Forehills] Details   PDF
Tadeusz Głazek
 
Vol 66 (1985) Roślinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej [Vegetation of the karst sink-holes in the vicinity of Staszów on the Małopolska Upland] Details   PDF
Ryszard Ochyra
 
Vol 85 (1999) Roślinność leśna Bolimowskiego Parku Krajobrazowego [Forest vegetation of Bolimów Nature Park] Abstract   PDF
Janina Jakubowska-Gabara
 
Vol 27 (1968) Roślinność stawów rybnych woj. warszawskiego [Die Vegetation der Fischteiche der Woiwodschaft Warszawa] Details   PDF
Zbigniew Podbielkowski
 
Vol 23 (1967) Roślinność strefy zarastania bezodpływowych jezior suwalszczyzny [Vegetation of the Zone Subject to Overgrowth in Endorheic Lakes of the Suwałki Region] Details   PDF
Dygna Sobotka
 
Vol 85 (1999) Roślinność synantropijna Bolimowskiego Parku Krajobrazowego [The synanthropic vegetation of Bolimów Nature Park] Abstract   PDF
Aurelia U. Warcholińska
 
Vol 85 (1999) Roślinność szuwarowa i torfowiskowa Bolimowskiego Parku Krajobrazowego [Reedswamp and peatbog vegetation of Bolimów Nature Park] Abstract   PDF
Włodzimierz Pisarek, Leszek Kucharski
 
Vol 67 (1985) Roślinność wodna i szuwarowa jezior Pojezierza Sejneńskiego [Aquatic and rush vegetation of the Sejny Lakeland Lakes] Details   PDF
Henryk Tomaszewicz, Stanisław Kłosowski
 
Vol 52 (1977) Roślinność wodno-bagienna w akwenach zlewni Skrwy i Ciechomickiej na Pojezierzu Gostynińskim [Aquatic and bog vegetation in the reservoirs of the Ciechomice and Skrwa drainage area on the Gostynin Lakeland] Details   PDF
Henryk Tomaszewski
 
Vol 85 (1999) Roślinność łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego [Vegetation of meadows of the Bolimów Nature Park] Abstract   PDF
Leszek Kucharski, Włodzimierz Pisarek
 
Vol 20 (1965) Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich [The Vascular Plants of the Western Bieszczady Mts. (East Carpathians)] Details   PDF
Adam Jasiewicz
 
Vol 53 (1977) Rośliny naczyniowe Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej (południowo-wschodnia część Beskidu Żywieckiego )[Vascular plants of Działy Orawskie and Brama Sieniawska (south-eastern part of Beskid Żywiecki range, Polish Western Carpathian Mtns.)] Details   PDF
Małgorzata Guzikowa
 
101 - 125 of 191 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>