Vol 7 (1958)

Table of Contents

The genus Carpinus in Europe in the paleobotanical literature [Rodzaj Carpinus w europejskiej literaturze paleobotanicznej]
Janina Jentys-Szaferowa
PDF
3-60
Tortońskie mchy ze Starych Gliwic na Śląsku [Tortonian Mosses from Stare Gliwice in Silesian]
Bronisław Szafran
PDF
61-68
Przedwarciński interstadiał z Brzozowicy koło Będzina [Per-Warta Interstadial at Brzozowica near Będzin]
Sylwia Gilewska, Leon Stuchlik
PDF
69-94
Interstadiał zlodowacenia Środkowopolskiego w Łabędach na Górnym Śląsku [The Riss-Interstadial at Łabędy in the Upper Silesia]
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
PDF
95-105
Późny glacjał z północnego podnóża Tatr w świetle analizy pyłkowej [A Late-Glacial Pollen Diagram at the North Foot of the Tatra Mountains]
Wanda Koperowa
PDF
107-134
Szczątki roślinne ze średniowiecznego zabytku Krakow a[Plant Remains from a Mediceval Historical Monument in Cracow ]
Krystyna Waselikowa
PDF
135-153