Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 91 (2003) Czerwona lista porostów zagrożonych w Puszczy Pilickiej [Red List of threatened lichens in the Pilicka Old-growth Forest] Abstract   PDF
Krystyna Czyżewska
 
Vol 15 (1963) De fungis in Sudetis occidentalibus anno 1961 collectis Details   PDF
Stanisław Domański
 
Vol 70 (1988) Desmids of the transitional bogs of the Middle Mazowsze Lowland Abstract   PDF
Grażyna H. Tomaszewicz
 
Vol 97 (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Abstract   PDF
Janusz Łuszczyński
 
Vol 8 (1959) Dwa rzadkie gatunki grzybów: Leptoporus lapponius (Rom.) Pil i Phaeolus alboluteus( Ell. et Ev.) Pil. w Puszczy Białowieskiej [Deux rares porés: Leptoporus lapponicus (Rom.) Pil. et Phaeolus alboluteus (Ell. et Ev.) Pil. dans la forêt vierge de Białowieża en Pologne] Details   PDF
Stanisław Domański
 
Vol 18 (1964) Ekologiczna analiza roślin gleb serpentynowych z Dolnego Śląska [Ecological analysis of some plants growing on serpentine soils in Lower Silesia]] Details   PDF
Jan Sarosik
 
Vol 68 (1986) Ekologiczna charakterystyka populacji Sempervivum soboliferum Sims na Pogórzu Sudeckim [Ecological characterization of Sempervivum soboliferum Sims populations in Sudetic Foothills] Details   PDF
Barbara Letachowicz
 
Vol 55 (1977) Ekologiczna promienioczułość Lemna minor L. i Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden [Ecological radiosensivity of Lemna minor L. and Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden] Details   PDF
H. Wożakowska-Natkaniec
 
Vol 6 (1958) Europejskie rodzaje rodziny Polygonaceae w świetle wyników badań nad morfologią i anatomią owoców i nasion [European Genera of Polygonaceae in the Light of Anatomical and Morphological Investigations on Their Fruits and Seeds] Details   PDF
Stanisław Marek
 
Vol 86 (1999) Fitocenozy Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis na Pojezierzu Mazurskim [Phytocoenoses of Spergulo morisonii-Corynephoretum in Mazurian Lakeland] Abstract   PDF
Barbara Jaśkiewicz
 
Vol 44 (1974) Flora mchów i zbiorowisk mszaków Gór Kaczawskich [Mossflora und Bryophytengesellschaften der Góry Kaczaluskie (nordwestliche Sudeten)] Details   PDF
Wanda Wilczyńska
 
Vol 45 (1974) Flora mchów i zbiorowiska mszaków masywu Ślęży [Moss flora and Bryophyta communities of the Ślęża massif] Details   PDF
Witold Berdowski
 
Vol 64 (1983) Flora strefy podmiejskiej Warszawy [La flore de la zone suburbian de Varsovie] Details   PDF
Kazimierz A. Nowak
 
Vol 33 (1970) Flora synatropijna Szczecina [The synanthropic flora of Szczecin] Details   PDF
Eugeniusz Ćwikliński
 
Vol 84 (1998) Formowanie się flory porostów na słomianych strzechach budynków [Formation of lichen flora on straw-thatched roofs] Abstract   PDF
Ludwik Lipnicki
 
Vol 15 (1963) Fungi lignicoli in regione Mazury in Polonia septentrionali annis 1956–1961 collecti Details   PDF
Stanisław Domański
 
Vol 39 (1973) Glony solnik Podłęczyckich [The algae of salt marshes near Łęczyc, Central Poland]] Details   PDF
Marcin Pliński
 
Vol 8 (1959) Grzyby pasożytnicze okolic Żegiestowa-Zdroju[Les champignons parasitiques des environs de Żegiestów-Zdrój] Details   PDF
Andrzej Michalski
 
Vol 15 (1963) Grzyby pasożytnicze z Tatr [Les champignons parasitaires des Tatras] Details   PDF
Bolesława Starmachowa
 
Vol 30 (1969) Grzyby wyższe wydm śródlądowych Puszczy Kampinoskiej [Higher fungi of the inland dunes of the Kampinos Forest near Warsaw] Details   PDF
W. Rudnicka-Jezierska
 
Vol 8 (1959) Grzyby wyższe zebrane w 1955 r. w rezerwacie modrzewiowym w Małej Ws i[Les champignons ramassés en 1955 dans la forêt reservée de mélèze à Mała Wieś] Details   PDF
Jadwiga Kinelska, Danuta Roślik
 
Vol 95 (2005) Grzyby z rodzaju Ramularia występujące w Polsce [The Ramularia species in Poland] Abstract   PDF
Agata Wołczańska
 
Vol 27 (1968) Interglacjał eemski w Główczynie k. Wyszogrodu [The Eemian Interglacial at Główczyn near Wyszogród (Central Poland)] Details   PDF
Jerzy Niklewski
 
Vol 7 (1958) Interstadiał zlodowacenia Środkowopolskiego w Łabędach na Górnym Śląsku [The Riss-Interstadial at Łabędy in the Upper Silesia] Details   PDF
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
 
Vol 67 (1985) Investigations on the synanthropic flora of Polish sea harbours Abstract   PDF
Józef Misiewicz
 
26 - 50 of 191 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>