Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (1953) Klucz do oznaczania nasion rodzajów Chenopodium L. i Atriplex L. [A key for the determination of the seeds of the genera Chenopodium L. and Atriplex L.] Details   PDF
Tadeusz Kowal
 
Vol 84 (1998) Kształtowanie się flor porostów na podłożach o cechach pionierskich (głazy narzutowe, kora osiki i słomiane strzechy) [Formation of lichen flora on pioneer substrates (erratic blocks, the aspen bark and straw thatches)] Abstract   PDF
Ludwik Lipnicki
 
Vol 84 (1998) Kształtowanie się flory porostów na korze osiki w zapustach jałowcowo-osikowych na nieużytkach porolnych podlegających sukcesji wtórnej [Formation of lichen flora on the aspen bark in the juniper-aspen brushwood on the abandoned farmlands during secondary succession] Abstract   PDF
Ludwik Lipnicki
 
Vol 84 (1998) Kształtowanie się flory porostów zasiedlających głazy narzutowe [Formation of lichen flora populating erratic blocks] Abstract   PDF
Ludwik Lipnicki
 
Vol 92 (2003) Lichens and lichenicolous fungi in the Bolimów Landscape Park Abstract   PDF
Krystyna Czyżewska
 
Vol 99 (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest Abstract   PDF
Izabela Kałucka
 
Vol 101 (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania Abstract   PDF
Małgorzata Stasińska
 
Vol 15 (1963) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960) [Micoflora of West Bieszczady. II] Details   PDF
Stanisław Domański, B. Gumińska, M. Lisiewska, A. Naspierak, A. Skirgiełło, Wanda Truszkowska
 
Vol 10, No 2 (1960) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958) [Mycoflore des Bieszczady Occidentales (Wettlina 1958)] Details   PDF
Stanisław Domański, B. Gumińska, Maria Lisiewska, Andrzej Nespiak, Alina Skirgiełło, Wanda Truszkowska
 
Vol 15 (1963) Mikoflora uroczysk Stanisławów i Bieląwy-Mroga koło Główna [Fungal flora in the woodland of Stanisławów and Bielawy-Mroga] Details   PDF
W. Rudnicka-Jezierska
 
Vol 15 (1963) Mikoflora zespołów leśnych Puszczy Bukowej pod Szczecinem [Higher fungi of forest associations of the Beech Forest near Szczecin] Details   PDF
M. Lisiewska
 
Vol 96 (2006) Mikroskopijne grzyby pasożytnicze w zbiorowiskach roślinnych Wyżyny Częstochowskiej [Phytoparasitic micromycetes in plant communities of the Wyżyna Częstochowska Upland] Abstract   PDF
Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
 
Vol 102 (2012) Monographiae Botanicae, czasopismo Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 1953–2012 [Monographiae Botanicae, the journal of the Polish Botanical Society in years 1953–2012] Abstract   PDF
Krystyna Czyżewska
 
Vol 37 (1972) Morfologia i anatomia nasion europejskich gatunków rodzaju Euphorbia L. [Seed morphology and anatomy of the European species of the genus Euphorbia L.] Details   PDF
Jan Serwatka
 
Vol 29 (1969) Morfologia i anatomia nasion niektórych gatunków Aconitum L. [Seed morphology and anatomy of some Aconitum species] Details   PDF
Barbara Wojciechowska, J. Makulec
 
Vol 29 (1969) Morfologia i anatomia nasion niektórych gatunków Helianthemum Mill. [Seed morphology and anatomy of some Helianthemum species] Details   PDF
Barbara Wojciechowska
 
Vol 21 (1966) Morfologia i anatomia owoców i nasion z rodziny Labiatae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków leczniczych [Morphology and anatomy of fruits and seeds in the family Labiatae with particular respect to medicinal species] Details   PDF
B. Wojciechowska
 
Vol 37 (1972) Morfologia i anatomia owoców u Scutellaria, Chaiturus, Galeobdolon i Sideritis z rodziny wargowych (Labiatae) [Fruit morphology and anatomy in Scutellaria, Chaiturus, Galeobdolon, and Sideritis of the family Labiatae] Details   PDF
Barbara Wojciechowska
 
Vol 29 (1969) Morfologia i anatomia ziarniaków krajowych gatunków rodzaju Bromus L. [Fruit morphology and anatomy of the Bromus species of Poland] Details   PDF
Tadeusz Kowal, Wanda Rudnicka-Sternowa
 
Vol 10, No 2 (1960) Morfologia owocników Polystictus tomentosus (Fr.) Karst. var. Circinatus (Fr.) Sart. et Maire występujących w Wielkopolskim Parku Narodowym w Ludwikowie [La morphologie de réceptacles de Polystictus tomentosus (Fr.) Karst. var. circinatus (Fr.) Sart. et Maire recueillis dans le Parc National à Ludwikowo] Details   PDF
Stanisław Domański
 
Vol 12 (1961) Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców środkowoeuropejskich gatunków niektórych rodzajów podrodziny Stachydoideae z rodziny Labiatae [Fruits of the Middle European species of some genera of the subfamily Stachydoideae (fam. Labiatae)] Details   PDF
Barbara Wojciechowska
 
Vol 12 (1961) Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców środkowoeuropejskich gatunków rodzaju Prunella L. z rodziny Labiatae [Fruits of the Middle European species of the genus Prunella L. (fam. Labiatae), their morphology and anatomy] Details   PDF
Barbara Wojciechowska
 
Vol 36 (1972) Morfologiczno-taksonomiczna analiza owoców i nasion europejskich i kaukaskich gatunków rodzaju Geranium L. [Morphological and taxonomical analysis of fruits and seeds of the European and Caucasian species of the genus Geranium L.] Details   PDF
Mieczysław Tokarski
 
Vol 12 (1961) Morphology of Pollen grains of the Juglandaceae [Morfologia pyłku rodziny Juglandaceae] Details   PDF
Anna Stachurska
 
Vol 61 (1980) Mszaki w zespole Carici elongatae-Alnetum Koch 1926 w Polsce [Bryophytes in Carici elongatae-Alnetum Koch 1926 association in Poland] Details   PDF
Jadwiga Mickiewicz
 
51 - 75 of 191 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>