Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 102 (2012) Szata roślinna obszaru ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Pakosław − współczesne przemiany i problemy ochrony [Recent changes of plant cover on special area of conservation Natura 2000 Pakoslaw (Central Poland)] Abstract   PDF
Romuald Olaczek, Maria Kurzac
 
Vol 7 (1958) Szczątki roślinne ze średniowiecznego zabytku Krakow a[Plant Remains from a Mediceval Historical Monument in Cracow ] Details   PDF
Krystyna Waselikowa
 
Vol 69 (1986) The dynamics and role of lichens in a managed Cladonia-Scotch pine forest (Cladonio-Pinetum) Abstract   PDF
Wiesław Fałtynowicz
 
Vol 106 (2016) The genus Asteromella (Fungi: Ascomycota) in Poland Abstract   PDF
Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
 
Vol 7 (1958) The genus Carpinus in Europe in the paleobotanical literature [Rodzaj Carpinus w europejskiej literaturze paleobotanicznej] Details   PDF
Janina Jentys-Szaferowa
 
Vol 47 (1975) The genus Cerastinum L. in Poland Details   PDF
Adam Zając
 
Vol 14 (1963) The Genus Colutea L. Details   PDF
Kazimierz Browicz
 
Vol 41 (1974) The genus Trollius L. Details   PDF
Alina Doroszewska
 
Vol 73 (1991) The lichen flora as bioindicator of air pollution of Gdańsk, Sopot and Gdynia Abstract   PDF
Wiesław Fałtynowicz, Ireneusz Izydorek, Elżbieta Budzbon
 
Vol 107 (2018) The lichen genus Opegrapha s. l. in Poland: morphological variability, ecology, and distribution Abstract   PDF
Anetta Wieczorek
 
Vol 104 (2014) The lichen genus Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. in Poland – a taxonomic and ecological study Abstract   PDF
Magdalena Oset
 
Vol 98 (2008) The synanthropisation of vascular plant flora of mires in the coastal zone (Kashubian Coastal Region, N Poland) – range, reasons for, and spatial characteristics Abstract   PDF
Agnieszka Budyś
 
Vol 7 (1958) Tortońskie mchy ze Starych Gliwic na Śląsku [Tortonian Mosses from Stare Gliwice in Silesian] Details   PDF
Bronisław Szafran
 
Vol 19 (1965) Udział mszaków w epifitycznych zespołach buka [Bryophytes in Epiphytic Beech Associations] Details   PDF
Jadwiga Mickiewicz
 
Vol 100 (2010) Upper Carboniferous seed fern (Pteridospermophyta) pollen organs from Silesia (Poland) and related evolution considerations Abstract   PDF
Grzegorz Pacyna, Danuta Zdebska
 
Vol 92 (2003) Vascular plants in the Bolimów Landscape Park Abstract   PDF
Janina Jakubowska-Gabara, Leszek Kucharski, Aurelia U. Warcholińska
 
Vol 79 (1996) Wątrobowce (Hepaticae) Beskidu Żywiecko-Orawskiego (Karpaty Zachodnie) [Liverworts (Hepaticae) of the Beskid Żywiecko-Orawski Range (Polish Western Carpathians)] Abstract   PDF
Henryk Klama
 
Vol 10, No 2 (1960) Wiosenne miseczniaki Białowieży [Discomycètes de printemps de Białowieża] Details   PDF
Alina Skirgiełło
 
Vol 1 (1953) Wstęp do zagadnienia zmienności świerka [Variabilité de l'épicea (Picea excelsa Link.)] Details   PDF
Leszek Korzeniewski
 
Vol 10, No 2 (1960) Wstępne badania nad grzybami wyższymi Puszczy Bukowej pod Szczecinem [Preliminary investigations of higher Fungi in the Beech Forest near Szczecin] Details   PDF
Maria Lisiewska
 
Vol 15 (1963) Wstępne obserwacje nad mikoflorą buka (Fagus silvatica L.) w Polsce [Preliminary observations on the beech mycoflora] Details   PDF
Wanda Truszkowska
 
Vol 10, No 1 (1960) Zarastanie dołów potorfowych [The development of vegetation in peat pits] Details   PDF
Zbigniew Podbielkowski
 
Vol 23 (1967) Zarastanie rowów melioracyjnych na torfowiskach okolic Warszawy [Entwicklung der Vegetation in den Meliorationsgräben] Details   PDF
Zbigniew Podbielkowski
 
Vol 60 (1980) Zbiorowiska leśne północno-wschodniej Polski [Forest communities of North-Eastern Poland] Details   PDF
Aleksander W. Sokołowski
 
Vol 80 (1997) Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 1943 w Polsce [Occurrence of the Isoëto-Nanojuncetea-class communities in Poland] Abstract   PDF
Agnieszka Popiela
 
151 - 175 of 191 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>