Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42 (1974) Zbiorowiska planktonowe trzech jezior mazurkich i zawartość chlorofilu w ich fitoplanktonie [Plankton communities of three Mazurian Lakes and chlorophyll content in their phytoplankton] Details   PDF
Józefa Sosnowska
 
Vol 35 (1972) Zbiorowiska roślinne doliny Widawki [Groupements végétaux de la vallée de la Widawka] Details   PDF
Janusz Hereźniak
 
Vol 43 (1974) Zbiorowiska roślinne starorzeczy środkowej Warty [The plant communities of old river-beds of the middle part of the Warta river in Central Poland] Details   PDF
Dobiesław Krzywański
 
Vol 72 (1991) Zbiorowiska roślinne Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej [Plant communities of the Świętokrzyski National Park and its buffer zone] Details   PDF
Tadeusz Głazek, Janusz Wolak
 
Vol 78 (1995) Zboczowe lasy klonowo-lipowe Aceri-Tilietum Faber 1936 w Polsce północno-wschodniej [The Aceri-Tilietum Faber 1936 maple-linden slope forests in North-Eastern Poland] Abstract   PDF
Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski
 
Vol 38 (1973) Zespoły leśne północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich [Forest associations of the north-eastern and eastern foreland of the Holy Cross-Mountains, South Poland] Details   PDF
Tadeusz Głazek
 
Vol 16 (1963) Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej Details   PDF
Aleksander W. Sokołowski
 
Vol 13 (1962) Zespóły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem [The forest communities of the Puszcza Bukowa near Szczecin] Details   PDF
Florian Celiński
 
Vol 65 (1985) Zespoły leśne Wysoczyzny Rawskiej i ich antropogeniczne zniekształcenia [Forest associations of the Rawa Mazowiecka Upland and their antropogenic deformations] Details   PDF
Janina Jakubowska-Gabara
 
Vol 58 (1980) Zespoły leśne Wzgórz Dylewskich [Forest associations of Wzgórza Dylewskie (north-eastern) Poland] Details   PDF
Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski
 
Vol 57 (1979) Zmienność gatunków Ulmus L. występujących w Polsce [Variability of the Ulmus L. species occuring in Poland] Details   PDF
Janina Andrearczyk
 
Vol 32 (1970) Zmienność liści i owoców drzew i krzewów w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego [Variability of the leaves and fruits of trees and shrubs in forest associations of the Białowieża National Park] Details   PDF
J. Jentys-Szaferowa
 
Vol 88 (2000) Zróżnicowanie banków nasion w naturalnie i antropogenicznie przekształconych zbiorowiskach leśnych [Diversity of soil seed banks in natural and man-modified forest communities] Abstract   PDF
Małgorzata Jankowska-Błaszczuk
 
Vol 63 (1982) Zróżnicowanie i antropogeniczne przemiany roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim [Differentiation and antropogenic transformation of vegetation on the Staniszewo Upland (Wysoczyzna Staniszewska) in Kaszuby Lakeland] Details   PDF
Jacek Herbich
 
Vol 50 (1975) Związek zimowej transpiracji wybranych gatunków z rodzajów Populus, Viburnus i Lonicera z północną rganicąich zasięgu [The relationship of winter transpiration of selected species from the genera Viburnum, Populus and Lonicera to the northern boundary of their geographical distribution] Details   PDF
Ewa Bylińska
 
Vol 77 (1995) Łąki selernicowe (związek Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966) w Polsce [Meadow communities of Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966 alliance in Poland] Abstract   PDF
Tomasz Zauski
 
176 - 191 of 191 Items << < 3 4 5 6 7 8