Vol 25 (1968)

Table of Contents

Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego [The Xerothermic vegetation of the Sandomierz Upland and the Iłża Forehills]
Tadeusz Głazek
PDF
1-135