Roślinność wodna i szuwarowa jezior Pojezierza Sejneńskiego [Aquatic and rush vegetation of the Sejny Lakeland Lakes]

Henryk Tomaszewicz, Stanisław Kłosowski

Full Text:

PDF