Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 23, No 2 (1970) Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia drzew owocowych powodowana przez grzyb Phytophthora cactorum (Lep. et Cohn) Schroeter [Collar rot of apple trees caused by Phyphthora cactorum (Leb. et Cohn) Schroeter] Details   PDF
Anna Bielenin, Zbigniew Borecki
 
Vol 31, No 1–2 (1978) Zgorzel pędow borówki wysokiej wywołana przez grzyb Godronia cassandrae f. vaccinii (Peck.) Groves [The canker of highbush blueberry caused by Godronia cassandrae f. vaccinii (Peck.) Groves] Abstract   PDF
Z. Borecki, K. Pliszka
 
Vol 6, No 1 (1957) Zielenienie i prolifikacja kwiatów u katranu abisyńskiego (Crambe abyssinica L.) i rzepaku ozimego (Brassica napus L.) [The Chlorantio and the Prolificatio of Flowers with Crambe abyssinica L. and Brassica napus L.] Details   PDF
T. Glaser, Z. Sosna
 
Vol 73, No 1 (2020) Zinc Biofortification in the Grains of Two Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties Through Fertilization Abstract   PDF   XML (JATS)
Shilpi Das, M. Jahiruddin, M. Rafiqul Islam, Abdullah Al Mahmud, Akbar Hossain, A. M. Laing
 
Vol 18 (1966) Zjadliwy szczep wirusa żółtej mozaiki fasoli (Phaseolus virus 2 Smith) z koniczyny czerwonej [A severe strain of yellow bean mosaic virus from red clover] Details   PDF
W. Błaszczyk
 
Vol 59, No 2 (2006) Zjawisko dominacji gatunkowej w fitocenozie owsa siewnego a jego plonowanie [Species domination in oats phytocenosis and its yield] Abstract   PDF
Maria Wanic, Magdalena Jastrzębska, Marta K. Kostrzewska, Janusz Nowicki
 
Vol 9, No 1 (1960) Změny ve struktuře lignocelulosnǐ buněčné blány v průběhu humifikace [Die Veränderungen in der Struktur der verholzten Zellwand im Verlaufe der Humifikation] Details   PDF
Vladimir Rypáček
 
Vol 18 (1966) Zmiany anatomiczne w korzeniach 10-dniowych siewek gruszy kaukaskiej wywołane substancjami wzrostowymi IBA, NAA oraz 2,4 D [Anatomical chianges in 10 days old roots of Pirus caucasica Feid. caused by treatment with IBA, NAA and 2,4 D] Details   PDF
Cecylia Katuska
 
Vol 32, No 2 (1979) Zmiany barwy kwiatów tulipana w procesie przekwitania [Changes of colour in tulip flowers during ageing] Abstract   PDF
M. Lipińska, M. Solecka
 
Vol 47, No 2 (1994) Zmiany florystyczne na wyłączonym z produkcji rolniczej polu po jednokrotnym oprysku Roundupem [The floristic changes on excluded from agricultural production field after single Roundup spraying] Abstract   PDF
Wojciech Jabłoński, Maria Widera
 
Vol 48, No 1 (1995) Zmiany florystyczne w drugim roku po podsiewie różnych traw i koniczyn na polu wyłączonym z intensywnej produkcji rolniczej [The floristic changes in the second year after sowing of different grasses and clovers on excluded from intensive agricultural production field] Abstract   PDF
Wojciech Jabłoński, Maria Widera
 
Vol 47, No 1 (1994) Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Cz. III. Zbiorowiska chwastów ściernisk [Changes of segetal vegetation of the Piotrków Plain during the last 22 years. Part III. Weed communities of stubble fields] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 47, No 1 (1994) Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Cz. Il. Zbiorowiska chwastów upraw lnu i roślin okopowych [Changes of segetal vegetation of the Piotrków Plain during the last 22 years. Part II. Communities of weeds of flax and root crop cultures] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 47, No 1 (1994) Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Część I. Zbiorowiska chwastów upraw zbóż ozimych [Changes of segetal vegetation of the Piotrków Plain during the last 22 years. Part 1. Communities of weeds of winter cereal cultures] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 44, No 1-2 (1991) Zmiany składu chemicznego bulw ziemniaków pod wpływem suchej zgnilizny (Fusarium solani (Mart.) Sacc. var. coeruleum (Sacc.) Booth, Fusarium sulphureum Schlecht.) [Changes in chemical composition of potato tubers caused by dry rot (Fusarium solani (Mart.) Sacc. var. coeruleum (Sacc.) Booth, Fusarium sulphureum Schlecht.)] Abstract   PDF
Zdzisław Przeździecki, Danuta Murawa
 
Vol 55, No 2 (2002) Zmiany składu gatunkowego i liczby chwastów w uprawie ziemniaka pod wpływem zróżnicowanej pielęgnacji [Changes in species composition of weeds and their number in potato under the influence of different of weed control method] Abstract   PDF
Katarzyna Zarzecka
 
Vol 59, No 1 (2006) Zmiany stężenia pyłku traw w atmosferze Poznania [Changes in the concentration of grass pollen in the atmosphere of Poznań] Abstract   PDF
Barbara Golińska
 
Vol 59, No 2 (2006) Zmiany ultrastrukturalne i cytochemiczne w liściach pelargonii (Pelargonium sp.) spowodowane żerowaniem mszycy pelargoniowej (Acyrthosiphon pelargonii (Kalt.) [Ultrastructural and cytochemical changes in Pelargonium leaves due to aphid (Acyrthosiphon pelargonii (Kalt.) infestation] Abstract   PDF
Joanna Ślusarczyk
 
Vol 36, No 1-2 (1983) Zmiany w budowie kwiatów i kwiatostanów owsa (Avena sativa L.) w warunkach niedoboru miedzi [Changes in oat (Avena sativa L.) flowers and inflorescences under conditions of copper deficiency] Abstract   PDF
E. Weryszko, M. Ruszkowska, A. Tomaszewski
 
Vol 27, No 1 (1974) Zmiany w składzie chemicznym ściany komórkowej źdźbła pszenicy traktomanej chlorkiem chlorocholiny (CCC) [Changes in the cell walls of wheat culms treated utith 2-chloroethyl-trime-thyl-ammonium chloride (CCC)] Abstract   PDF
Maria Przeszlakowska
 
Vol 30, No 1 (1977) Zmiany w składzie chemicznym źdźbąa zbóz w fazie kłoszenia przy różnym poziomie nawożenia mineralnego [Changes in the chemical composition of corn culms and their ear-forming stage depending on mineral fertilization] Abstract   PDF
Maria Przeszlakowska, Roman Wojtysiak
 
Vol 55, No 1 (2002) Zmiany w zdrowotności i rozwoju oraz plonowaniu łubinu białego i grochu siewnego pod wpływem deszczowania i nawożenia mineralnego [Changes in plant health, development and yielding of white lupine and pea] Abstract   PDF
Cezary Podsiadło, Janusz Błaszkowski, Stanisław Karczmarczyk, Stefan Friedrich
 
Vol 46, No 1 (1993) Zmiany zachwaszczenia łanu pszenicy ozimej pod wpływem intensyfikacji nawożenia azotowego [Changes of weed infestation in winter wheat field under the influence of nitrogen fertilizing intensification] Abstract   PDF
Jerzy Szymona
 
Vol 9, No 2 (1960) Zmiany zawartości regulatorów wzrostu roślin w liściach i organach reproduktywnych rzodkiewki (Raphanus sativus L.) w różnych fazach jej rozwoju [Changes in the level of growth regulators in leaves and reproductive organs of Raphanus sativus L. in different stages of plant development] Details   PDF
M. Michniewicz, L. Michalski
 
Vol 46, No 2 (1993) Zmiany zbiorowisk chwastów upraw okopowych okolic Sieradza i Zduńskiej Woli w ostatnich 16 latach [Changes of weed communities of root crop cultures in the region of Sieradz and Zduńska Wola during the last 16 years] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
1776 - 1800 of 1811 Items << < 67 68 69 70 71 72 73 > >>