Vol 3, No 1 (1955)

Table of Contents

Wpływ krótkich fotoperiodów na wywołanie gałęzistości kłosa u pszenicy jarej Bajka [Branching of Wheat Heads in Triticum vulgare Vill.]
M. Wisłocka
PDF
3-12
Nowa metoda selekcjonowania ziemniaków na odporność na zarazę ziemniaczaną (Phytophthora infestans de Bary) [A new Method of Selecting Potatoes for Resistance to late Blight (Phytophthora infestans)]
K. Świeżyński
PDF
13-26
Rizoktonioza ziemniaków [Rizoctonia - Disease of Potatoes]
J. Kulmatycka, P. Leszczenko, K. Malec
PDF
27-43
Próba określenia sztywności słomy pszenic ozimych na podstawie pomiarów nielicznych roślin [Attempt to Estimate the Stiffness of Winter Wheat straw by Measuring small Numbers of Plants]
T. Ruebenbauer, H. Riegerowa
PDF
45-73
Wpływ temperatury środowiska na żywotność nasion niektórych gatunków roślin warzywnych [The Effect of Enviromental Temperature on Seed Vitality in Some Vegetable Species]
M. Lityński
PDF
75-128
Unerwienie pochewki kiełkowej u jęczmienia Hordeum sativum Jess. i znaczenie tej cechy dla odmianoznawstwa i hodowli [The coleoptile nerwation in Hordeum sativum Jess. and the importance of this Character for the Classification and Breeding of Barley]
J. Sawicki
PDF
129-166
Zastosowanie metody barwienia ziarna fenolem do oznaczania odmian jęczmienia nagiego [The Phenol Reaction of Grain Used for Identifying Varieties of Naked Berley]
J. Sawicki
PDF
167-177
Studia nad wrażliwością odmian owsa na głownię przy sztucznym zakażeniu - Część II [Studies on the susceptibility of oat varieties to smut by artificial inoculation - Part II]
K. Miczyński
PDF
179-217
Wpływ stymulatorów wzrostu na korzenienie się sadzonek wielkokwiatowych goździków Dianthus caryophyllus var. frandiflorus hort. [The influence of Growth Stimulants on the Root Development of Carnations]
B. Biderman
PDF
219-222
Badania mykologiczno-fitopatologiczne nad nasionami lnu [Mycological and Phytopathological Studies of Flax Seeds]
T. Pietkiewicz
PDF
223-277