Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 1 (1977) Zmiany w składzie chemicznym źdźbąa zbóz w fazie kłoszenia przy różnym poziomie nawożenia mineralnego [Changes in the chemical composition of corn culms and their ear-forming stage depending on mineral fertilization] Abstract   PDF
Maria Przeszlakowska, Roman Wojtysiak
 
Vol 55, No 1 (2002) Zmiany w zdrowotności i rozwoju oraz plonowaniu łubinu białego i grochu siewnego pod wpływem deszczowania i nawożenia mineralnego [Changes in plant health, development and yielding of white lupine and pea] Abstract   PDF
Cezary Podsiadło, Janusz Błaszkowski, Stanisław Karczmarczyk, Stefan Friedrich
 
Vol 46, No 1 (1993) Zmiany zachwaszczenia łanu pszenicy ozimej pod wpływem intensyfikacji nawożenia azotowego [Changes of weed infestation in winter wheat field under the influence of nitrogen fertilizing intensification] Abstract   PDF
Jerzy Szymona
 
Vol 9, No 2 (1960) Zmiany zawartości regulatorów wzrostu roślin w liściach i organach reproduktywnych rzodkiewki (Raphanus sativus L.) w różnych fazach jej rozwoju [Changes in the level of growth regulators in leaves and reproductive organs of Raphanus sativus L. in different stages of plant development] Details   PDF
M. Michniewicz, L. Michalski
 
Vol 46, No 2 (1993) Zmiany zbiorowisk chwastów upraw okopowych okolic Sieradza i Zduńskiej Woli w ostatnich 16 latach [Changes of weed communities of root crop cultures in the region of Sieradz and Zduńska Wola during the last 16 years] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 46, No 2 (1993) Zmienność i korelacje niektórych cech ekotypów populacji Poa pratensis L. [Variability and corelations of some features of the population of Poa pratensis L. ecotypes] Abstract   PDF
Bogusław Sawicki
 
Vol 29, No 2 (1976) Zmienność niektórych cech morfologicznych Festuca pratensis, Alopecurus pratensis i Poa Irivialis [Variability of some morphological characters of Festuca pratensis, Alopecuruspratensis and Poa trivialis] Abstract   PDF
M. Falkowski, S. Kozłowski, J. Maruszewska
 
Vol 38, No 2 (1985) Zmienność owsa głuchego (Avena fatua L.) w Polsce północno-wschodniej [Variability of common wild oat (Avena fatua L.) in north-eastern Poland] Abstract   PDF
Tadeusz Korniak
 
Vol 37, No 2 (1984) Zmienność żywotności pyłku w kwiatach i kwiatostanach astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees) wywołana promieniami gamma w pokoleniu M1 i M2 [Variability of pollen viability in the flowers and inflorescences of the China aster (Callistephus chinensis Nees) caused by gamma rays in the M1 and M2 generations] Abstract   PDF
Wiesław Mądry, Alicja Wosińska, Leokadia Ubysz-Borucka
 
Vol 59, No 1 (2006) Znaczenie monitoringu pyłkowego stacjonarnego i indywidualnego w diagnostyce alergii pyłkowej [The importance of the stationary and individual pollen monitoring for the diagnostic of pollen allergy] Abstract   PDF
Dorota Myszkowska, Barbara Bilo, Danuta Stępalska, Jerzy Wołek
 
Vol 9, No 1 (1960) Znaczenie próchnicy w gospodarce rolniczej na glebach lekkich [Die Bedeulung des Humus bei der Erhöhung der Fruchtbarkeit auf leichten Böden] Details   PDF
Bolesław Świętochowski
 
Vol 59, No 2 (2006) Zróżnicowanie i rozmieszczenie Spergulo-Veronicetum dillenii (Wójcik 1965) Warcholińska 1981 w Polsce [Differentiation and distribution of Spergulo-Veronicetum dillenii (Wójcik 1965) Warcholińska 1981 in Poland] Abstract   PDF
Aurelia U. Warcholińska
 
Vol 55, No 1 (2002) Zróżnicowanie izolatów wirusa Y ziemniaka w zależności od kryterium oceny [Differentiation of PVY isolates depending on criterion of evaluation] Abstract   PDF
Mirosława Chrzanowska, Teresa Doroszewska, Helena Zagórska
 
Vol 29, No 2 (1976) Zróżnicowanie zbiorowisk segetalnych jako wyraz luarunków siedliskowych i poziomu kultury rolnej wsi Oleśnik (woj. Piotrków Tryb.) [Differentiation of vegetal communities as an expression of habitat conditions and agriculture standard of the village Oleśnik (Piotrków Tryb. District)] Abstract   PDF
Urszula A. Warcholińska
 
Vol 30, No 2 (1977) Zwalczanie zgnilizny powodowanej przez grzyby z rodzaju Penicillium [Control of Penicillium apple rot] Abstract   PDF
H. Borecka
 
Vol 50, No 1-2 (1997) „Ogłowione" zbiorowisko chwastów upraw lnu w środkowej Polsce [“Headed” weed communities of flax cultures in Central Poland] Abstract   PDF
Jan T. Siciński
 
1801 - 1816 of 1816 Items << < 68 69 70 71 72 73