Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 58, No 1 (2005) Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. I. Zespoły zbożowe [Plant communities of the cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. Part 1. Cereal communities] Abstract   PDF
Janina Skrzyczyńska, Zofia Rzymowska
 
Vol 59, No 2 (2006) Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. II. Zbiorowiska zbożowe [Plant communities of the cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. Part 2. Cereal communities] Abstract   PDF
Zofia Rzymowska, Janina Skrzyczyńska
 
Vol 59, No 2 (2006) Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. III. Zbiorowiska ścierniskowe gleb piaskowych [Plant communities of cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. Part 3. Stubble field communites on sandy soils] Abstract   PDF
Zofia Rzymowska, Janina Skrzyczyńska
 
Vol 59, No 2 (2006) Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. IV. Zbiorowiska ścierniskowe gleb zwięzłych [Plant communities of cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. Part 4. Stubble field communites of compact soils] Abstract   PDF
Zofia Rzymowska, Janina Skrzyczyńska
 
Vol 42, No 1-2 (1989) Zbiorowiska roślinne ściernisk Lubelszczyzny. Cz. I. Zbiorowiska siedlisk ubogich [Plant communities of stubble-fields in the Lublin Region. P. I. Plant communities of poor sites] Abstract   PDF
Maria Jędruszczak, Franciszek Pawłowski, Zdzisława Wójcik
 
Vol 43, No 1-2 (1990) Zbiorowiska roślinne ściernisk Lubelszczyzny Cz. III. Zbiorowiska siedlisk bogatych i wilgotnych [Plant communities of stubble-fielde in the Lublin region. P.llI. Plant communities of rich and humid sites] Abstract   PDF
Maria Jędruszczak
 
Vol 43, No 1-2 (1990) Zbiorowiska roślinne ściernisk Lubelszczyzny. Cz. IV. Charakterystyka porównawcza zbiorowisk ścierniskowych [Stubble-field plant communities in the Lublin region. P. IV. A comparison of the characteristic of stubble-field plant communities] Abstract   PDF
Maria Jędruszczak
 
Vol 42, No 1-2 (1989) Zbiorowiska roślinne ściernisk Lubelszczyzny. Część II. Zbiorowiska siedlisk bogatych, umiarkowanie wilgotnych i suchych [Plant comunities of stubble-fields in the Lublin Region. P. II. Plant communities of rich, moderately humid and dry sites] Abstract   PDF
Maria Jędruszczak, Franciszek Pawłowski, Zdzisława Wójcik
 
Vol 44, No 1-2 (1991) Zbiorowiska roślinne ściernisk na nizinnych kompleksach glebowo-rolniczych południowo-wschodniej Polski. Część I. Zbiorowiska ze związku Panico-Setarion [The stubble-field plant communities on lowland complexes in South-Eastern Poland. P. I. Plant communities of the Panico-Setarion alliance] Abstract   PDF
Franciszek Pawłowski, Czesława Trąba, Zdzisława Wójcik
 
Vol 44, No 1-2 (1991) Zbiorowiska roślinne ściernisk na nizinnych kompleksach glebowo-rolniczych południowo-wschodniej Polski. Część II. Zbiorowiska ze związku Eu-Polygono-Chenopodion [The stubble-field plant communities on lowland complexes in South-Eastern Poland. P. II. Plant communities of the Eu-Polygono-Chenopodion alliance] Abstract   PDF
Czesława Trąba, Zdzisława Wójcik
 
Vol 44, No 1-2 (1991) Zbiorowiska roślinne ściernisk w południowo-wschodniej Polsce. Cz. III. Zbiorowiska górskich kompleksów glebowo-rolniczych [The stubble-field plant communities in South-Eastern Poland. P. III. Plant communities of mountain agricultural utility complexes] Abstract   PDF
Czesława Trąba
 
Vol 44, No 1-2 (1991) Zbiorowiska roślinne ściernisk w południowo-wschodniej Polsce. Cz. IV. Zbiorowiska ze związku Nanocyperion flavescentis [The stubble-field plant communities in South-Eastern Poland. P. IV. Plant communities of the Nanocyperion flavescentis alliance] Abstract   PDF
Czesława Trąba
 
Vol 46, No 1 (1993) Zbiorowiska roślinne ściernisk w południowo-wschodniej Polsce. Cz. V. Charakterystyka porównawcza zbiorowisk ścierniskowych [The stuble-field plant communities in South-East Poland. Part V. The comparative characteristics of stuble-fleld plant communities] Abstract   PDF
Czesława Trąba
 
Vol 27, No 2 (1974) Zbiorowiska segetalne Kotliny Szczercowskiej (Widawskiej) [Segetal communities of the Szczercowska (Widawska) Depression] Abstract   PDF
J. T. Siciński
 
Vol 33, No 2 (1980) Zbiorowiska segetalne na glebach rędzinowych w okolicach Sieradza [Segetal communities on rendzina soils near Sieradz] Abstract   PDF
Jan T. Siciński, Ryszard Sowa
 
Vol 34, No 2 (1981) Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Skierniewic i terenów przyległych [Segetal communities of winter cereal of the Skierniewice and adjacent areas] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 31, No 1–2 (1978) Zdolność odrastania traw kępowych po przykryciu ich ziemią [Regrowth ability of tufted grasses buried in the soil] Abstract   PDF
Leontyna Olszewska, Maria Wielicka
 
Vol 55, No 1 (2002) Zdrowotność jarych roślin krzyżowych a grzyby zasiedlające ich nasiona [The health condition of spring oilseed crops in relation to the fungi colonising their seeds] Abstract   PDF
Barbara Majchrzak, Tomasz P. Kurowski, Zofia Karpińska
 
Vol 55, No 1 (2002) Zdrowotność korzeni jęczmienia jarego i zasiedlające je grzyby w ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym systemie uprawy [Healthiness and fungus composition of barley roots under organic, integrated and conventional farming systems] Abstract   PDF
Anna Baturo, Czesław Sadowski, Jan Kuś
 
Vol 57, No 1-2 (2004) Zdrowotność liści i kłosów pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) uprawianej po różnych przedplonach [Health of leaves and ears of spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivated after different forecrops] Abstract   PDF
Barbara Majchrzak, Tomasz P. Kurowski, Adam Okorski
 
Vol 58, No 2 (2005) Zdrowotność ziarna pięciu odmian jęczmienia jarego uprawianego w systemie ekologicznym [Health status of five spring barley cultivars cultivated under organic system] Abstract   PDF
Anna Baturo
 
Vol 9, No 1 (1960) Zersetzungs- und Umwandlungsrichtungen der organischen Substanz im Boden Details   PDF
Jan Tomaszewski
 
Vol 16 (1964) Zespoły porostów epifitycznych na drzewach owocowych w sadach doliny Dunajca [The epiphitic lichens associations on fruit-trees occuring in the region Dunajec valley] Details   PDF
Stanisław Kurdziel
 
Vol 23, No 2 (1970) Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia drzew owocowych powodowana przez grzyb Phytophthora cactorum (Lep. et Cohn) Schroeter [Collar rot of apple trees caused by Phyphthora cactorum (Leb. et Cohn) Schroeter] Details   PDF
Anna Bielenin, Zbigniew Borecki
 
Vol 31, No 1–2 (1978) Zgorzel pędow borówki wysokiej wywołana przez grzyb Godronia cassandrae f. vaccinii (Peck.) Groves [The canker of highbush blueberry caused by Godronia cassandrae f. vaccinii (Peck.) Groves] Abstract   PDF
Z. Borecki, K. Pliszka
 
1751 - 1775 of 1809 Items << < 66 67 68 69 70 71 72 73 > >>