Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18 (1966) Z badań nad biologią grzyba Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx (Coccomyces hiemalis Higg.) [Some investigations on the biology of the Fungus Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx (Coccomyces hiemalis Higg.)] Details   PDF
A. Burkowicz
 
Vol 10, No 1 (1961) Z badań nad biologią grzyba Myosphaerella sentina (Fuck.) Schroet. [Some biological study on Mycosphaerella sentina (Fuck.) Schroet.] Details   PDF
Maria Buderecka
 
Vol 14 (1963) Z badań nad biologią grzybów Venturia populina (Vuill.) Fabr. i V. tremulae Aderh. [Some biological study on Venturia populina (Vuill.) Fabr. and V. tremulae Aderh.] Details   PDF
Józef Kowalski
 
Vol 12 (1962) Z badań nad biologią i zwalczaniem grzyba Mycosphaerella ribis (Fuck.) Kleb. [On the biology of Mycosphaerella ribis (Fuck.) Kleb. and the modes of its control] Details   PDF
Z. Borecki, H. Nowacka, I. Staszek
 
Vol 10, No 1 (1961) Z badań nad biologią Septoria apii graveolentis Dorogin [Some biological study on Septoria apii graveolentis Dorogin] Details   PDF
J. Kochman, H. Kubicka
 
Vol 12 (1962) Z badań nad epidemiologią parcha jabłoniowego (Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.) [On epidemiology of apple scab (Venturia inaequalis, (Cooke) Aderh.)] Details   PDF
Z. Borecki
 
Vol 12 (1962) Z badań nad pasożytnictwem Colletotrichum atramentarium występującego na pomidorach. I. Badania nad niektórymi właściwościami biologicznymi C. atramentarium [The investigation on the parasitism of Colletotrichum atramentarium on tomato plants. Part I. Some biological properties of C. atramentarium] Details   PDF
H. Jakubczyk
 
Vol 12 (1962) Z badań nad pasożytnictwem Colletotrichum atramentarium występującego na pomidorach. II. Badania nad patogenicznością C. atramentarium w stosunku do pomidorów w doświadczeniach infekcyjnych [The investigation on the parasitism of Colletotrichum atramentarium on tomato plants. Part. II. The investigation on the patogenicity of C. atramentarium in the infection experiments on tomato plants] Details   PDF
H. Jakubczyk
 
Vol 55, No 1 (2002) Z badań nad występowaniem opieńkowej zgnilizny korzeni drzew w młodych drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Zielonka [From the investigations on Armillaria root rot occurrence in young Scots pine stands in Zielonka Forest District] Abstract   PDF
Wojciech Szewczyk, Małgorzata Mańka
 
Vol 1, No 1 (1953) Z zagadnień wpływu wysokich temperatur i wilgotności gleby na nasilenie wirusa X w tkance ziemniaka [The influence of high temperature and soil humidity of the increase of the quantity of virus X in the potato tissue] Details   PDF
A. Kozłowska
 
Vol 59, No 1 (2006) Zaburzenia w mikrosporogenezie i rozwoju ziarna pyłku Gagea lutea (L.) Ker.-Gaw. [Disturbances in microsporogenesis and pollen grain development in Gagea lutea (L.) Ker. Gaw.] Abstract   PDF
Ewa Szczuka, Jerzy Bohdanowicz, Joanna Świerczyńska, Jolanta Sobieska, Jacek Pietrusiewicz
 
Vol 54, No 1 (2001) Zachwaszczenie aktualne i potencjalne zbóż jarych w różnych systemach następstwa roślin [Present and potential weed infestation of spring cereals in different cropping system] Abstract   PDF
Andrzej Wesołowski, Andrzej Woźniak
 
Vol 56, No 1-2 (2003) Zachwaszczenie cebuli w zredukowanym systemie uprawy roli [Weed infestation of onion in soil reduced cultivation system] Abstract   PDF
Marzena Błażewicz-Woźniak
 
Vol 57, No 1-2 (2004) Zachwaszczenie roślin uprawnych na różnych glebach otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Część I. Zboża ozime i jare [Weed infestation of crops in different soils in the protective zone of Roztocze National Park. Part I. Winter and spring cereals] Abstract   PDF
Marta Ziemińska-Smyk, Czesława Trąba
 
Vol 57, No 1-2 (2004) Zachwaszczenie roślin uprawnych na różnych glebach otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Część II. Uprawy okopowe [Weed infestation of field crops in different soils in the protective zone of Roztocze National Park. Part II. Root crops] Abstract   PDF
Marta Ziemińska-Smyk, Czesława Trąba
 
Vol 37, No 1 (1984) Zachwaszczenie upraw zbóż i okopowych w Beskidach [Weed contamination of cereal and root crops in the Beskidy Mountains] Abstract   PDF
Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz, Teofil Łabza, Teresa Hochół
 
Vol 48, No 1 (1995) Zachwaszczenie upraw zbożowych w zależności od położenia pól w terenie górskim [Plant communities of cereals with respect to the location of field in mountain region] Abstract   PDF
Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz
 
Vol 50, No 1-2 (1997) Zachwaszczenie warstwy ornej gleb lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego w zależności od formy uprawnej zbóż i rzeźby terenu [Soil weed seed bank at ploughingl layer on the Nałęczów Plateau in relation to cereal crops and sculpture elements] Abstract   PDF
Marian Wesołowski, Michał Bętkowski, Cezary Kwiatkowski, Andrzej Woźniak
 
Vol 59, No 2 (2006) Zachwaszczenie łanu jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy roli oraz poziomów nawożenia i ochrony [Weed infestation in canopy of spring barley in condition of different tillage systems and fertilization and plant protection levels] Abstract   PDF
Piotr Kraska, Edward Pałys
 
Vol 9, No 1 (1960) Zagadnienie frakcjonowania związków próchnicznych ze szczególnym uwzględnieniem chromatografi [Über die Humusfraktionierung under besonderer Berücksichtigung der Chromatographie] Details   PDF
Jerzy Trojanowski
 
Vol 26, No 1 (1973) Zakres żywicieli grzyba Plasmodiophora brassicae Wor. [The host range of the fungus Plasmodiophora brassicae Wor.] Abstract   PDF
B. Nowicki
 
Vol 5, No 1 (1956) Zależność ilości i jakości włókna Abutilon avicennae Gaertn. od terminu sprzętu [The Dependence on the Time of Harvest of the Quantity and Quality of the Fibre of Abutilon avicennae Gaertn.] Details   PDF
J. Buczek
 
Vol 23, No 1 (1970) Zależność między fazą rozwojową a zawartością olejku i azulenu oraz plonem krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) [Abhängigkeit zwischen der Entwicklungsphase und dem Öl- und Azulengehalt als auch dem Ernteertrag der Schafgarbe (Achillea millefolium L.)] Details   PDF
A. Rumińska
 
Vol 56, No 1-2 (2003) Zależność między występowaniem zamierania liści zwijających główkę (tipburn), a zawartością i rozmieszczeniem wapnia w liściach kapusty pekińskiej [Relation between tipburn appearance of Chinese cabbage and calcium content and location] Abstract   PDF
Jan Borkowski, Waldemar Kowalczyk
 
Vol 14 (1963) Zależność pokroju systemu korzeniowego podkładki od okulizowanej odmiany [Scion varieties determine root character of root-stocks] Details   PDF
A. Procop
 
1701 - 1725 of 1809 Items << < 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > >>