Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 2 (1977) Zapobieganie infekcji glebowej lnu przez grzyby z rodzaju Fusarium za pomocą zaprawiania nasion [Seed dressing with fungicides a protection against soil borne Fusarium wilt of flax] Abstract   PDF
H. Zarzycka
 
Vol 1, No 1 (1953) Zapylanie mieszaniną pyłkową dla wywołania heterozji u pomidorów [Polination with mixed pollen for the purpose of evoking heterosis in tomatoes] Details   PDF
A. Kużdowicz
 
Vol 59, No 1 (2006) Zapylenie u antarktycznej rośliny kwiatowej Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. [Pollination in the Antarctic flowering plant Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.] Abstract   PDF
Irena Giełwanowska, Ewa Szczuka, Anna Bochenek
 
Vol 55, No 1 (2002) Zaraza (Phytophthora infestans) występująca na łodygach – nowy problem na plantacjach ziemniaka [Late blight (Phytophthora infestans) occurring on stems – a new problem in potato crops] Abstract   PDF
Józef Kapsa
 
Vol 16 (1964) Zasady nomenklatury roślin uprawnych [Grundsätze der Nomenklatur von Kulturpflanzen] Details   PDF
Władysław Kulpa
 
Vol 58, No 2 (2005) Zasiedlenie kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) przez Neotyphodium coenophialum oraz jego wpływ na rozwój wybranych mikroorganizmów in vitro [Infestation of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) with Neotyphodium coenophialum and its influence on growth of chosen microorganisms in vitro] Abstract   PDF
Dariusz Pańka
 
Vol 10, No 2 (1961) Zastosowanie auksyny do poprawiania kątów rozwidlenia u jabłoni. [The use of auxin to widen crotch angels in young apple trees] Details   PDF
L. S. Jankiewicz, B. Szpunar, H. Barańska, R. Rumplowa, K. Fiutkowska
 
Vol 41, No 1 (1988) Zastosowanie immunoelektronomikroskopowej techniki dekoracji cząstek do obserwacji pokrewieństwa serologicznego carlawirusow [The use of an immunoelectron microscope-decoration technique to observe serological relationship of carlaviruses] Abstract   PDF
Marek S. Szyndel
 
Vol 3, No 1 (1955) Zastosowanie metody barwienia ziarna fenolem do oznaczania odmian jęczmienia nagiego [The Phenol Reaction of Grain Used for Identifying Varieties of Naked Berley] Details   PDF
J. Sawicki
 
Vol 30, No 2 (1977) Zastosowanie metylotiofanatu w walce z parchem jabłoni – Venturia inaequalis (Cke.) Aderh. [The use of tiophanate methyl in control of apple scab – Venturia inaequalis (Cke.) Aderh.] Abstract   PDF
Z. Borecki
 
Vol 33, No 1 (1980) Zastosowanie mieszaniny karbendazymu z kaptafolem w zwalczaniu chorób jabłoni [The use of composition of carbendazim and captafol in control of diseases of apple tree] Abstract   PDF
Z. Borecki, D. Borecka, K. Bystydzieńska, W. Karolczak
 
Vol 40, No 1-2 (1987) Zastosowanie odmian Raphanus sativus do oznaczania aktywności cytokinin testem biologicznym [The use of cultivars of Raphanus sativus for cytokinin bioassay] Abstract   PDF
Dorota Kubowicz, Ewa Grodzka
 
Vol 24, No 1 (1971) Zastosowanie peptonu Peptobak-Bacutil tu hodowli merystematycznej tkanki Cymbidium Sw. [Application of the peptone Peptobak-Bacutil medium in the culture of meristem-tissue of Cymbidium Sw.] Abstract   PDF
K. Kukułczanka, B. Paluch
 
Vol 44, No 1-2 (1991) Zawartość formononetyny w wybranych polskich odmianach di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej [The formononetin content in some Polish di- and tetraploid red clover cultivars] Abstract   PDF
Stanisław Burda, Piotr M. Górski, Marian Jurzysta, Michał Płoszyński
 
Vol 38, No 2 (1985) Zawartość garbników i kwasów organicznych w liściach żurawin z rodzaju Vaccinium L., podrodzaju Oxycoccus (Hill.) A. Gray [Tannin and organic acid content in the leaves of cranberry (genus Vaccinium L., subgenus Oxycoccus (Hill.) A. Gray)] Abstract   PDF
Jan Sarosiek, Wanda Gugnacka-Fiedor, Zofia Wiewiórka
 
Vol 59, No 1 (2006) Zawartość i skład ginsenozydów w różnych organach żeń-szenia pięciolistnego (Panax quinquefolium L.) [The content and the composition of ginsenosides in different parts of American ginseng (Panax quinquefolium L.)] Abstract   PDF
Agnieszka Ludwiczuk, Barbara Kołodziej, Tadeusz Wolski
 
Vol 49, No 1-2 (1996) Zawartość izoflawonów w materiałach hodowlanych koniczyny czerwonej (T. pratense L.) [The content of isoflavones in red clover (T. pratense L.) breeding material] Abstract   PDF
Stanisław Burda, Szymon Suchecki
 
Vol 37, No 2 (1984) Zawartość nasion chwastów w glebach w niektórych kompleksach górskich południowo-wschodniej Polski [Weed seeds content in the soils of some mountain complexes of south-eastern Poland] Abstract   PDF
Franciszek Pawłowski, Marian Wesołowski
 
Vol 29, No 1 (1976) Zawartość niektórych składników mineralnych w sianie lucerny (Medicago X varia Martyn) uprawianej na rędzinie warunkach deszczowania oraz zróżnicowanego nawożenia fosforowo-potasowego [The contents of some mineral elements in hay of lucerne (Medicago X varia Martyn) cultivated on rendzina soil in conditions of watering and differentiated phosphorus and potassium fertilizing] Abstract   PDF
A. Krupiński, E. Podstawka, R. Reszel
 
Vol 14 (1963) Zawartość olejku eterycznego w Heracleum Sosnowskyi Manden. z uprawy krajowej Details   PDF
O. Kostecka-Mądalska, Cz. Bańkowski
 
Vol 24, No 1 (1971) Zawartość olejku w różnych fazach dojrzałości owoców kminku di- i tetraploidalnego – Carum carvi L. [Content of oil in different stages of ripen fruits of diploid and tetraploid cumin, Carum carvi L.] Abstract   PDF
Tadeusz Zderkiewicz
 
Vol 34, No 1 (1981) Zawartość substancji pektynowych, wapnia, magnezu oraz składników mineralnych w węzłach i międzywęźlach pszenicy wylegającej i niewylegającej w okresie kwitnienia [Content of the pectic substances, calcium, magnesium and minerals in the nodes and internodes of winter wheat culms, lodging and non-lodging varieties in their flowering stage] Abstract   PDF
Maria Przeszlakowska
 
Vol 27, No 2 (1974) Zbiorowiska chwastów segetalnych Równiny Piotrkomskiej i ich współczesne przemiany w związku z intensyfikacja, rolnictwa (Mezoregion Nizin Środkowopolskich) [Communities of segetal weeds of the Piotrkdw plain and their contemporary transformations in connection with the intensification of agriculture Central Polish Lowland Mesoregion)] Abstract   PDF
Urszula A. Warcholińska
 
Vol 58, No 1 (2005) Zbiorowiska grzybów ziarna różnych rozmnożeń pszenżyta w latach 1993 i 1994 [Communities of fungi in grain from several generations of triticale] Abstract   PDF
Jacek Kwiatkowski, Urszula Wachowska
 
Vol 58, No 2 (2005) Zbiorowiska mikroorganizmów w glebie spod leśnej uprawy żeń-szenia amerykańskiego [Zbiorowiska mikroorganizmów w glebie spod leśnej uprawy żeń-szenia amerykańskiego] Abstract   PDF
Alina Pastucha, Barbara Kołodziej
 
1726 - 1750 of 1809 Items << < 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > >>