Vol 1, No 1 (1953)

Table of Contents

O możliwościach masowej produkcji tulipanów w Polsce [The possibilities for the mass production of tulips bulbs in Poland]
St. Wóycicki
PDF
3-9
Z zagadnień wpływu wysokich temperatur i wilgotności gleby na nasilenie wirusa X w tkance ziemniaka [The influence of high temperature and soil humidity of the increase of the quantity of virus X in the potato tissue]
A. Kozłowska
PDF
11-32
Rozmieszczenie utajonego wirusa X w bulwie ziemniaczanej [The distribution of virus X in the potato tubers]
P. Prochal
PDF
33-77
Próby zwiększenia odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na choroby drogą krzyżówek w obrębie odmiany [Efforts to Increase the Resistance of Tobacco (Nicotiana tabacum L.) to Diseases by Crossing within the Variety]
J. Berbeć
PDF
79-82
Zapylanie mieszaniną pyłkową dla wywołania heterozji u pomidorów [Polination with mixed pollen for the purpose of evoking heterosis in tomatoes]
A. Kużdowicz
PDF
83-88
Hodowla łubinu żółtego o strąkach niepękających i nieopadających [Polination with mixed pollen for the purpose of evoking heterosis in tomatoes]
Zygmunt Tomaszewski
PDF
89-104