Vol 12 (1961)

Table of Contents

Studia nad morfologią i anatomią nasion Portulacaceae Rchb. [Morphology and anatomy of the seeds in Portulacaceae Rchb.]
Tadeusz Kowal
PDF
3-47
Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców środkowoeuropejskich gatunków rodzaju Prunella L. z rodziny Labiatae [Fruits of the Middle European species of the genus Prunella L. (fam. Labiatae), their morphology and anatomy]
Barbara Wojciechowska
PDF
49-88
Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców środkowoeuropejskich gatunków niektórych rodzajów podrodziny Stachydoideae z rodziny Labiatae [Fruits of the Middle European species of some genera of the subfamily Stachydoideae (fam. Labiatae)]
Barbara Wojciechowska
PDF
89-120
Morphology of Pollen grains of the Juglandaceae [Morfologia pyłku rodziny Juglandaceae]
Anna Stachurska
PDF
121-171