Vol 8 (1959)

Table of Contents

Studia nad udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego [The investigations on the character of the correlations between the higher fungi and wood associations in the National Park of Białowieża]
Andrzej Nespiak
PDF
3-141
Grzyby wyższe zebrane w 1955 r. w rezerwacie modrzewiowym w Małej Ws i[Les champignons ramassés en 1955 dans la forêt reservée de mélèze à Mała Wieś]
Jadwiga Kinelska, Danuta Roślik
PDF
143-151
Niektóre Gatunki rodzaju Poria zebrane w Puszczy Białowieskiej [Certaines espèces du genre Poria de la forêt vierge de Białowieża en Pologne]
Stanisław Domański
PDF
153-169
Dwa rzadkie gatunki grzybów: Leptoporus lapponius (Rom.) Pil i Phaeolus alboluteus( Ell. et Ev.) Pil. w Puszczy Białowieskiej [Deux rares porés: Leptoporus lapponicus (Rom.) Pil. et Phaeolus alboluteus (Ell. et Ev.) Pil. dans la forêt vierge de Białowieża en Pologne]
Stanisław Domański
PDF
171-181
Nowe stanowiska Disciseda calva (Moravec) Moravec and Disciseda bovista (Klotzsch) P. Henn. w okolicy Warszawy [New stations of Disciseda calva (Moravec) Moravec and Disciseda bovista (Klotzsch) P. Henn. in the neighbourhood of Warsaw]
Wanda Rudnicka
PDF
183-190
Niektóre Pyrenomycetes zebrane w Puszczy Białowieskiej [Quelques Pyrenomycetes ramassés dans la forêt de Białowieża]
Wanda Truszkowska
PDF
191-220
Peronospora alta Fuckel i P. plantaginis Burrill in Underwood emend. na babce zwyczajnej Plantago major L. w Polsce [Peronospora alta Fuckel and P. plantaginis Burrill in Underwood emend. on Plantago major L. in Poland]
Antoni Golenia
PDF
221-228
Notatki mikologiczne z okolic Krościenka nad Dunajem [Mycological notes from the neighbourhood of Krościenko on Dunajec]
Alicja Skirgiełło
PDF
229-235
Grzyby pasożytnicze okolic Żegiestowa-Zdroju[Les champignons parasitiques des environs de Żegiestów-Zdrój]
Andrzej Michalski
PDF
237-243