Author Details

Badura, L., University of Wrocław

 • Vol 38, No 1 (1969) - Articles processed outside the current editorial system
  Wpływ taniny na aktywność tanazy w niektórych szczepach grzybów z rodzaju Penicillium i Aspergillus [The effect of tannin on tannase activity in some strains of fungi from the genus Penicillium and Aspergillus]
  Details  PDF
 • Vol 36, No 3 (1967) - Articles processed outside the current editorial system
  Further investigations on the relationship between soil fungi and the macroflora
  Details  PDF
 • Vol 34, No 2 (1965) - Articles processed outside the current editorial system
  O mechanizmie "stymulującego" wpływu humianu sodu na proces fermentacji alkoholowej i rozmnażanie drożdży [On the mechanizm of the "stimulating" influence of Na-humate upon the process of alcoholic fermentation and multiplication of yeasts]
  Details  PDF
 • Vol 33, No 3 (1964) - Articles processed outside the current editorial system
  Występowanie grzybów glebowych w zbiorowisku bukowym rezerwatu Lubsza [Some observations on the mycoflora in the litter and soil of the beech forest in Lubsza region]
  Details  PDF
 • Vol 29, No 4 (1960) - Articles processed outside the current editorial system
  Wpływ substancji wzrostowych na pobieranie wody i metabolizm węglowodanowy w skrawkach ziemniaka [The influence of auxins on the uptake of water and carbohydrate metabolism in potato discs]
  Details  PDF
 • Vol 23, No 4 (1954) - Articles processed outside the current editorial system
  Przyczynek do znajomości mikroorganizmów ściółki i gleby lasu bukowego [A contribution to the microorganisms from the litter and soil of the beech-wood]
  Details  PDF
 • Vol 23, No 3 (1954) - Articles processed outside the current editorial system
  Z badań nad mikroflorą lasu bukowego [Some observations on the mycoflora of beech woods]
  Details  PDF