Vol 33, No 3 (1964)

Table of Contents

Karolina Luibliner-Mianowska
T. Sulma
PDF
475-480
Conjugation between Spirogyra ternata Ripart and Spirogyra Fuellebornii Schmidle
J. Z. Kadłubowska
PDF
481-484
Wpływ manganu na fotosyntezę u wyższych roślin [The effect of manganese on the intensity of photosynthesis in higher plant]
M. Ruszkowska
PDF
485-505
Występowanie grzybów glebowych w zbiorowisku bukowym rezerwatu Lubsza [Some observations on the mycoflora in the litter and soil of the beech forest in Lubsza region]
L. Badura, M. Badurowa
PDF
507-525
Badania cytologiczne, morfologiczne i anatomiczne nad Ammophila baltica (Flügge) Link i jej domniemanymi gatunkami rodzicielskimi [Cytological, morphological and anatomical studies in Ammophila baltica (Flügge) Link and its putative parent species]
E. Kubień
PDF
527-546
Badania składu chemicznego pyłku. III. Badanie ekstraktu eterowego [Investigations on the chemical composition of pollen. III. The study of ethyl ether extract]
A. Kwiatkowski
PDF
547-556
Tortońskie Mchy z zatoki Gdowskiej [Tortonian mosses from Zatoka Gdowska (environs of Cracov)]
B. Szafran
PDF
557-561
Z badań nad mechanizmem działania ultradźwięków na rośliny. II. Wpływ ułtradźwięków na oddychanie kiełków lnu (Limun usitatissimum L.) [Research on the mechanism of action of the ultrasonic energy on plants, II. The influence of ultrasounds on the respiration of Linum usitatissimum sprouts]
B. Halicz, M. Gubański
PDF
563-568
Observations on plant development (VII). The development of some perennial plants
A. Listowski, I. Jackowska
PDF
569-592
Wegetatywna proliferacja kłosków u niektórych traw [La prolifération vegetative d'épillets chez quelques graminés]
J. Mowszowicz
PDF
593-600
Photosynthesis, transtocation and accumulation of assimilates in cereals during grain developiment. V. Contribution of products of current photosynthesis after heading to the accumulation of organic compounds in the grain of barley
H. Birecka, J. Skupińska, I. Bernstein
PDF
601-618
Struktury cytoplazmatyczne megasporocytu i woreczka zalążkowego lilii obserwowane w mikroskopie elektronowym [The cytoplasmatic structure of the megasporocyte and embryo of a lily as seen under an electron microscope]
E. Mikulska, B. Rodkiewicz
PDF
619-630
Growth response of excised and attached roots to external sucrose concentration. I. Linum usitatissimum
A. Szweykowska, D. Marchlewska
PDF
631-638
Growth response of excised and attached. roots to external sucrose concentration. II. Pisum sativum
A. Szweykowska, A. Nowicka, T. Mossor
PDF
639-644