Vol 38, No 1 (1969)

Table of Contents

Dr Hanna Wysocka Bujalska (1907–1996). Wspomnienie pośmiertne [Souvenir posthume]
I. Rejment-Grochowska
PDF
3-6
Zmienność morfologiczna u glonów Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. w warunkach hodowli laboratoryjnej [Morphologic changes of algae Scenedesmus ąuadricauda (Turp.) Breb. in laboratory culture conditions]
A. Jankowski
PDF
7-23
Some features of mitochondrial ribonucleic acid from rye (Secale cereale) leaves
M. Rytel, J. W. Szarkowski, T. Gołaszewski
PDF
25-34
Chromosome number and karyotype analysis in Pleuroclada albescens (Hook.) Spruce (Hepaticae, Hygrobiellaceae)
M. Krzakowa
PDF
35-37
Mutual relations of protozoans and symbiotic algae in Paramecium bursaria. III. Nutritive requirements of the Chlorella clone occurring as an endosymbiont of Paramecium bursaria
R. Pado
PDF
39-55
Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. VI. Antrodia ramentacea (Berk. & Br.) Donk [Wood inhabiting fungi in Białowieża virgin forests in Poland. VI. Antrodia ramentacea (Berk. & Br.) Donk]
St. Domański
PDF
57-68
Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. VII. Schizopora paradoxa (Schrad. ex Fr.) Donk i jej rozpoznanie [Wood inhabiting fungi of Białowieża virgin forests in Poland. VII. Schizopora paradoxa (Schrad. ex Fr.) Donk and its diagnose]
St. Domański
PDF
69-81
Badania cytochemiczne woreczka zalążkowego Lilium regale w różnych fazach rozwoju [Cytochemical investigations of the embryo sac of Lilium regale in various development phases]
H. Kuran, K. Marciniak
PDF
83-92
Cukry i związki fosforowe w procesie posprzętnego dojrzewania ziarna jęczmienia jarego (Browarny PZHR) [The dynamics of sugars and phosphorus compounds in the process of after-harvest ripening of spring barley (Browarny PZHR)]
K. Kulka, B. Sobieraj
PDF
93-102
Studies on the activity and ultrasctructure of the photosynthetic apparatus in the earliest stages of primary bean leaves development
S. Więckowski
PDF
103-114
Autosomal polymorphism in Rumex thyrsiflorus
D. Zaborowska
PDF
115-124
Wpływ taniny na aktywność tanazy w niektórych szczepach grzybów z rodzaju Penicillium i Aspergillus [The effect of tannin on tannase activity in some strains of fungi from the genus Penicillium and Aspergillus]
L. Badura, W. Mejbaum-Katzenellenbogen, J. Wiśniowska
PDF
125-131
Hamowanie wzrostu tumorów roślinnych chlorkiem chlorocholiny [Inhibition of crown-gall tumor growth in vivo by 2-chloroethyl trimethylammonium chloride (CCC)]
A. Rennert, L. Korbas
PDF
133-138
Studies on the specificity and sensitivity of the bud-induction response to cytokinins in the protonema of Funaria hygrometrica
A. Szweykowska, J. Schneider, U. Prusińska
PDF
139-142
Productivity of photosynthesis in Scots pine (Pinus silvestris L.) seedlings grown under various soil moisture conditions
W. Żelawski, J. Kucharska, A. Łotocki
PDF
143-155
Content of plant growth regulators in the developing seeds of oak (Quereus robur L.). II. Auxin-like substances
L. Michalski
PDF
157-163
Białka ziarniaków niektórych gatunków rodziny Gramineae i ich własności antytrypsynowe [Seed proteins of some species of Gramineae and their antitriptic properties]
I. Lorenc-Kubis
PDF
165-175
Dymorfizm płciowy u Ptillidium pulcherrimum (Web.) Hampe (Hepaticea, Ptilidiaceae) [The sexual dimorphism in Ptillidium pulcherrimum (Web.) Hampe (Hepaticae, Ptilidiaceae]
M. Koźlicka
PDF
177-184
Structure of the cell-wall in Spirogyra silesiaca Kadł. (1967)
J. Z. Kadłubowska
PDF
185-187
Growth response of excised and attached roots to external sucrose concentration. IV. The effect of exposure to air on growth and sugar requirementt
A. Szweykowska, U. Prusińska, W. Ratajczak
PDF
189-194
Produkcja nasion wybranych gatunków runa różnych postaci grądu (Querco-Carpinetum) w Białowieskim Parku Narodowym [Seed production of some herb layers species of plants in the subassociations of Querco-Carpineturn in the Białowieża National Park]
K. Falińska
PDF
195-203