Vol 23, No 3 (1954)

Table of Contents

On the origin of the Retinospora forms in Thuja, Biota and Chamaecyparis
St. Wóycicki
PDF
443-458
Porównanie sześciu generacji pomidorów tetraploidalnych z diploidalnymi [Comparison of six generations of the tetraploid and diploid tomatoes]
A. Filutowicz, A. Kużdowicz
PDF
459-469
Badanie mykotrofizmu roślinności zespołów na skałkach wapiennych w Tatrach [Untersuohungen über den Mykotrophisnius der Pflanzenassoziationen der Kalkfelsen im Tatragebirge]
T. Dominik, A. Nespiak, R. Pachlewski
PDF
471-485
Badanie mykotrofizmu zespołów roślinnych regla górnego w Tatrach [Untersuchungen über den Mykotrophismus der Pflanzenassoziationen der höchsten Teile der Fichtenwalder im Tatragebirge]
T. Dominik, A. Nespiak, R. Pachlewski
PDF
487-504
Polodowcowa historia lasów nad górną Wartą [The postglacial history of the forests in the region of the upper Warta]
Henryk Błaszczyk
PDF
505-517
Las bukowy w Muszkowicach na Dolnym Śląsku i jego warunki ekologiczne [Der Buchenwald in Muszkowice und seine oekologischen Verhältnisse]
Stefan Macko
PDF
519-543
Z badań nad mikroflorą lasu bukowego [Some observations on the mycoflora of beech woods]
H. Krzemieniewska, L. Badura
PDF
545-587
Badania nad biologią Fomes igniarius (Linn.) Fr. na białodrzewie (Populus alba L.) [Observations on the Biology of Fomes igniarius (Linn.) Fr. attacking White Poplar (Populus alba L.)]
Stanisław Domański
PDF
589-616
Grzyby nadrzewne - pasożyty i saprofity - zebrane w Państwowym Nadleśnictwie Kórnik (woj. poznańskie) w latach 1948-1949 [Fungi - Wood parasites and Saprophytes of state forests Kórnik (Province Poznań, Poland) collected in 1948-1949)]
Karol Zaleski, Antoni Golenia
PDF
617-634
Jeszcze o holenderskiej chorobie wiązów
Stefan Myczkowski
PDF
635-636