O mechanizmie "stymulującego" wpływu humianu sodu na proces fermentacji alkoholowej i rozmnażanie drożdży [On the mechanizm of the "stimulating" influence of Na-humate upon the process of alcoholic fermentation and multiplication of yeasts]

L. Badura

Full Text:

PDF