Vol 23, No 4 (1954)

Table of Contents

Photosynthesis measurements based on the determination of carbon increase in plants
P. Strebeyko
PDF
643-650
Charakterystyka procesów oksydacyjnych u niektórych odmian jabłek [Caracteristique de l'activité de processus oxidatifs chez les certaines varietés de la pomme]
K. A. Bogdański
PDF
651-661
Torfowisko wysokie Gorbacz cz. I. Badania botaniczne, stratygraficzne i analiza chemiczna gytii [The peat-bog Gorbacz. Part. I. Botanical, stratigraphic and chemical analysis of gyttia]
Tadeusz Baszyński, Edward Kłyszejko, Witold Sławiński, Irena Zawadzka, Kazimierz Zawadzki
PDF
663-676
Studies of meiosis in the intergeneric hybrids Heuchera × Tiarella
M. Skalińska
PDF
677-698
Obserwacje nad euchromocentrami i jąderkiem u Lupinus albus L. i Lupinus luteus L. [Observations sur les euchromocentres et nucléoles chez Lupinus albus L. et Lupinus luteus L.]
M. J. Olszewska
PDF
699-725
Przyczynek do znajomości mikroorganizmów ściółki i gleby lasu bukowego [A contribution to the microorganisms from the litter and soil of the beech-wood]
H. Krzemieniewska, L. Badura
PDF
727-781
Dalsze badania nad przebiegiem holenderskiej choroby wiązów (Ceratostomella ulmi (Schw.) Buisman) na terenie miasta Poznania (w latach 1946-1953) [Weitere Untersuchungen über den Verlauf der holländischen Ulmenkrankheit (Ceratostomella ulmi (Schw.) Buisman) auf dem Gebiet der Stadt Poznań]
Karol Mańka
PDF
783-805
Krytyczny przegląd gatunków wierzb (Salix L.) z osadów glacjalnych Polsk i[Critical revision of willow species (Salix L.) from glacial deposits in Poland]
I. Kucowa
PDF
807-836
Wpływ pochodnych kwasu α-naftylooctowego na zawartość i jakość olejku u Mentha piperita [L'influence des derivés de l'acide α-naphtylacétique sur le contenu et la qualité de l'huile essentielle chez Mentha piperita]
W. Moycho, W. Maciejewska-Potapczykowa, T. Kamińska
PDF
837-850
Wacław Grochowski 1885-1939. Wspomnienie pośmiertne
B. Hryniewiecki
PDF
851-851