Przyczynek do znajomości mikroorganizmów ściółki i gleby lasu bukowego [A contribution to the microorganisms from the litter and soil of the beech-wood]

H. Krzemieniewska, L. Badura

Full Text:

PDF