Wpływ taniny na aktywność tanazy w niektórych szczepach grzybów z rodzaju Penicillium i Aspergillus [The effect of tannin on tannase activity in some strains of fungi from the genus Penicillium and Aspergillus]

L. Badura, W. Mejbaum-Katzenellenbogen, J. Wiśniowska

Full Text:

PDF