Vol 36, No 3 (1967)

Table of Contents

Wspomnienie o Helenie Krzemieniewskiej [In Memoriam of Helena Krzemieniewska]
S. Gumiński
PDF
425-430
Variabilité et distribution géographique de Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.
K. Karczmarz
PDF
431-439
Próby izolowania i indentyfikacji inhibitora wirusa mozaiki tytoniowej (WMT) z niektórych gatunków purchawek (Lycoperdon) [Attempts at isolation and identification of TMV inhibitor from some species of Lycoperdon]
M. Gubański, M. Saniewski
PDF
441-448
Observations on plant development. XIV. Interactions between seeding time, age of plant, vernalization lenght and florescence of Potentilla supina
A. Listowski, I. Jackowska
PDF
449-458
Metabolizm kwasów nukleinowych i frakcji białkowych zarodków i bielma w kiełkujących ziarnach kukurydzy [Studies on the metabolism of nucleic acid and protein fractions in the embryo and endosperm of germinating maize]
P. Masłowski, H. Masłowska, M. Wierzbicka
PDF
459-466
Acenaphtnylmercaptoalkanocarboxylic acids as plant growth substances
E. Gawroński, W. Podkościelny
PDF
467-473
Growth regulators in the pollen of pine (Pinus syhestris L.)
L. Michalski
PDF
475-481
Megasporogenesis and the development of the embryo sac in Melica uniflora Retz.
St. Krupko
PDF
483-493
Photosynthesis and respiration of scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown in water culture from seed of various provenance
W. Żelawski, J. Kinelska
PDF
495-503
Enzymic hydrolysis of adenosine triphosphates by tobacco and tomato tissue at various stages of their development
A. Kozłowska, K. Dustanowska
PDF
505-513
Further investigations on the relationship between soil fungi and the macroflora
M. Badurowa, L. Badura
PDF
515-529
Contribution to the Hepatic flora of the north coast of Hornsund (S. W. Svalbard)
I. Rejment-Grochowska
PDF
531-544
Badania nad zawartością substancji porostowych rodzaju Ramalina Ach. I. Zmienność chemiczna i morfologiczna Ramalina carpatica Koerb. [Studies on the content of lichen substances of Ramalina Ach. Part. I. Morphological and chemical variability of Ramalina carpatica Koerb.]
J. Bystrek, Z. Popiołek
PDF
545-548
Znaczenie humianu sodowego w kulturach wodnych pod kątem widzenia czynnika minimum [Role of sodium humate in water cultures from the aspect of the minimum factor]
W. Czerwiński
PDF
549-554
Ultrastructure of the maturating embryo sac of Lilium regale
E. Mikulska, B. Rodkiewicz
PDF
555-566
Chromosomes of some Trollius species
A. Doroszewska
PDF
567-577
The role of the natural growth inhibitor (Abscisin II) in apple seed germination and the changes in the content of phenolic substances during stratiflcation
J. Pieniążek, M. J. Grochowska
PDF
579-587
Inhibition of chlorophyll disappearance in senescing leaf tissues by coumarin and growth retardants
J. S. Knypl
PDF
589-603
Wpływ kwasu giberelowego na poziom aminokwasów w kiełkujących ziarnach jęczmienia i owsa [The influence of gibberellic acid on the level of amino acids in germinating corn barley and oats seeds]
R. Dąbrowska, Z. Wierzchowska, P. Wierzchowski
PDF
605-613