Występowanie grzybów glebowych w zbiorowisku bukowym rezerwatu Lubsza [Some observations on the mycoflora in the litter and soil of the beech forest in Lubsza region]

L. Badura, M. Badurowa

Full Text:

PDF