Vol 65 (1985)

Table of Contents

Zespoły leśne Wysoczyzny Rawskiej i ich antropogeniczne zniekształcenia [Forest associations of the Rawa Mazowiecka Upland and their antropogenic deformations]
Janina Jakubowska-Gabara
PDF
1-148