Vol 57 (1979)

Table of Contents

Zmienność gatunków Ulmus L. występujących w Polsce [Variability of the Ulmus L. species occuring in Poland]
Janina Andrearczyk
PDF
5-70
Badania nad gatunkami z rodzaju Plantago L. z uwzględnieniem karpologii i chemotaksonomii [Studies on the species of the genus Plantago L. with reference to carpology and chemotaxonomy]
Apoloniusz Rymkiewicz
PDF
71-103