Vol 63 (1982)

Table of Contents

Zróżnicowanie i antropogeniczne przemiany roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim [Differentiation and antropogenic transformation of vegetation on the Staniszewo Upland (Wysoczyzna Staniszewska) in Kaszuby Lakeland]
Jacek Herbich
PDF
1-163