Changes in weed infestations on plantations of sugar beet (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) cultivated on black soil near Wrocław in 1989–1995 and 2006–2012

Krzysztof Domaradzki, Anna Jezierska-Domaradzka

Abstract


Field studies were carried out in 1989–1995 and 2006–2012 on plantations of sugar beet (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris). During this period, 542 phytosociological relevés were made using the Braun-Blanquet method. In total, 46 weed species were found. In 1989–1995, the occurrence of 36 segetal species was reported. The highest cover indices were determined for Chenopodium album and Amaranthus retroflexus. Galium aparine, Echinochloa crus-galli, and Elymus repens were the dominant species, as well. Analysis of the frequency of occurrence revealed one constant species (Chenopodium album), two frequent species (Amaranthus retroflexus and Galium aparine), and two medium-frequent species (Echinochloa crus-galli and Matricaria maritima ssp. inodora).

In 2006–2012, the occurrence of 40 weed species on the sugar beet plantations was recorded. The plantations were clearly dominated by Chenopodium album, accompanied by Polygonum persicaria and Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium. Other dominant species comprised Setaria viridis, Galinsoga parviflora, Brassica napus ssp. napus, and Fallopia convolvulus. The Chenopodium album was a constant component of the sugar beet plantations. In turn, no frequent species were observed and six medium-frequent species were found (Setaria viridis, Galinsoga parviflora, Brassica napus ssp. napus, Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, and Capsella bursa-pastoris).

Noteworthy, the presence of previously unreported species, e.g., Abutilon theophrasti, Hyoscyamus niger, or Artemisia vulgaris, was revealed. These species are rare components in sugar beet crops. A reverse phenomenon, i.e., the disappearance of some species such as Euphorbia helioscopia, Malva neglecta, Rumex acetosella, Sinapis arvensis, or Sisymbrium officinale, was also observed.


Keywords


Beta vulgaris L. ssp. vulgaris; weeds; changes in weed infestation; communities

Full Text:

PDF

References


Rola J, Rola H. Problemy zwalczania chwastów we współczesnym rolnictwie. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo. 1996;290:157–165.

Paradowski A, Adamczewski K. Ocena wpływu zmiany technologii odchwaszczania buraka cukrowego na przestrzeni 15 lat. Biuletyn IHAR. 2002;222:271–277.

Rola J, Rahban BA, Marczewski K. Porównanie systemów chemicznego odchwaszczania buraków cukrowych. In: Proceedings: XXXIV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin; 1994 Feb 10–11; Poznań, Poland. Poznań: Instytut Ochrony Roślin; 1994. p. 96–103.

Wilson RG. New herbicides for postemergence application in sugar beet (Beta vulgaris). Weed Technol. 1994;8:807–811.

Dexter AG. History of sugar beet (Beta vulgaris) herbicide rate reduction in North Dakota and Minnesota. Weed Technol. 1994;8:334–337.

Domaradzki K. Optymalizacja stosowania herbicydów w systemach chemicznej ochrony buraka cukrowego. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2007;47(3):64–73.

Wilson RG, Smith JA, Yonts CD. Repeated reduced rates of broadleaf herbicides in combination with methylated seed oil for postemergence weed control in sugar beet (Beta vulgaris). Weed Technol. 2005;19:855–860. http://dx.doi.org/10.1614/WT-04-258R1.1

Woźnica Z, Adamczewski K, Szeleźniak E. Stosowanie mikrodawek herbicydów w uprawie buraka cukrowego. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2004;44:523–530.

Rola H, Rola J. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania herbicydów w uprawach rolniczych w Polsce w latach 1950–2000. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2001;41(1):47–57.

Rzymowska Z. Współczesne zmiany we florze i zbiorowiskach segetalnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego; 2013. (Rozprawa Naukowa; vol 124).

Warcholińska AU. Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Cz. II. Zbiorowiska chwastów upraw lnu i roślin okopowych. Acta Agrobot. 1994;47(1):37–54. http://dx.doi.org/10.5586/aa.1994.002

Rola J, Rola H. Ekspansywne chwasty segetalne w uprawach rolniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Rolnictwo. 1996;196(38):17–22.

Rola J, Rola H. Przenikanie Aethusa cynapium L. i Descurainia sophia (L.) Webb do zbiorowisk segetalnych. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Rolnictwo. 1996;196(38):235–237.

Gołębiowska H. Effects of the penetration of Artemisia vulgaris L. into maize crops as a result of the use of reduced tillage. Acta Agrobot. 2014;67(2):109–116. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2014.018

Domaradzki K, Snopczyński T, Jezierska-Domaradzka A. Zaślaz pospolity (Abutilon theophrasti Medik.), nowy groźny chwast upraw polowych – charakterystyka, występowanie i możliwości zwalczania. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2008;48(2):567–574.

Pawłowski B. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: Szafer W, Zarzycki K, editors. Szata roślinna Polski. T. I. Warszawa: Pánstwowe Wydawnictwo Naukowe; 1972. p. 237–269.

Mirek Z, Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M, editors. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Rola J. Ekologiczno-ekonomiczne podstawy chemicznej walki z chwastami na polach uprawnych. In: Proceedings: XXXI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin; 1991 Feb 7–8; Poznań, Poland. Poznań: Instytut Ochrony Roślin; 1991. p. 110–124.

Hurle K, Maier J, Amann A, Weishaar T, Moser B, Pulcher-Hausling N. Auswirkungen unterlassener Pflanzenschutz- und Düngungsmaßnahmen auf die Unkrautflora – Erste Ergebnisse aus einem mehrjährigen Versuchsprogramm. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft. 1988;12:175–187.

Warcholińska AU. Vicietum tetraspermae w Polsce. Fragm Flor Geobot Pol. 1999;6:95–117.

Weber R, Hryńczuk B. Effect of long-term fallow tillage method on weed abundance in the first three years of fallow being brought into cultivation. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series Agronomy. 2004;7(2):23–37.

Central Statistical Office of Poland. Statistical yearbook. Warsaw: Central Statistical Office of Poland; 1990.

Central Statistical Office of Poland. Statistical yearbook of agriculture. Warsaw: Central Statistical Office of Poland; 2012.

Golinowska M. Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo. 2002;433:1–199.

Latowski K, Czarna A. Florystyczne cechy zachwaszczenia wtórnego upraw buraka i ziemniaka na przykładzie wybranych regionów Zachodniej Polski. Proceedings: XXI Krajowa Konferencja Naukowa “Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”; 1997 Sep 22–23; Wrocław, Poland. Puławy: Institute of Soil Science and Plant Cultivation; 1997. p. 23–35.

Kuźniewski E. Aktualne wtórne zachwaszczenie plantacji roślin okopowych na Dolnym Śląsku. Proceedings: XXI Krajowa Konferencja Naukowa “Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”; 1997 Sep 22–23; Wrocław, Poland. Puławy: Institute of Soil Science and Plant Cultivation; 1997. p. 37–41.

Łęgowiak Z, Wysmułek A. Zachwaszczenie wtórne roślin ze szczególnym uwzględnieniem buraka cukrowego. Proceedings: XXI Krajowa Konferencja Naukowa “Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”; 1997 Sep 22–23; Wrocław, Poland. Puławy: Institute of Soil Science and Plant Cultivation; 1997. p. 53–59.

Rychcik B, Tyburski J. Wpływ herbicydu i następstwa roślin na zachwaszczenie buraka cukrowego. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2009;49(3):1375–1378.

Skrzyczyńska J, Skrajna T. Zachwaszczenie upraw roślin okopowych w środkowej części Równiny Bielskiej. Proceedings: XXI Krajowa Konferencja Naukowa “Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”; 1997 Sep 22–23; Wrocław, Poland. Puławy: Institute of Soil Science and Plant Cultivation; 1997. p. 61–68.

Trąba C, Ziemińska-Smyk M. Różnorodność florystyczna zbiorowisk chwastów w uprawach roślin okopowych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Pamiętnik Puławski. 2006;143:195–206.

Rostafiński K, Sowa R. Alfabetyczny wykaz efemerofitów Polski. Fragm Flor Geobot 1986;31–32(1–2):151–205.

Spencer NR. Velvetleaf, Abutilon theoprasti (Malvaceae), history and economic impact in the United States. Econ Bot. 1984;38(4):407–416. http://dx.doi.org/10.1007/BF02859079

Pyšek P, Sádlo J, Mandák B. Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia. 2002;74:97–186.

Jursík M, Soukup J, Holec J. Herbicide control of velvetleaf (Abutilon theophrasti) in sugar beet. Herbologia. 2004;5(1):13–21.

Doncila AI. Retrospection concerning the sugar beet protection on Fundulea Zone, District Calarasi, Romania. Zbornik Matice Srpske za Prirodne Nauke. 2006;110:141–149.

Kovács I, Béres I, Kazinczi G, Torma M. Competition between maize and Abutilon theophrasti (Medik.) in additive experiments. Z Pflanzenkr Pflanzenschutz. 2006;20:767–771.

Meinlschmidt E. Abutilon theophrasti MED. auf dem Ackerland in Sachsen – Ergebnisse des Monitorings aus den Jahren 2000–2004 und Handlungsempfehlungen. Z Pflanzenkr Pflanzenschutz. 2006;20:487–492.

Lipa JJ. Następstwa zmian klimatu dla kwarantanny i ochrony roślin. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2008;48(3):777–791.