SEKCJA BRIOLOGICZNA

Polskiego Towarzystwa Botanicznego

http://pbsociety.org.pl/ind/bryology/

sekcja

Sekcja icon

Sekcja Briologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego została powołana w dniu 9.12.1978 na zebraniu Zarządu PTB. Pomysłodawcą i inicjatorką powstania Sekcji oraz jej pierwszym przewodniczącym była prof. Irena Rejment-Grochowska. Nasze ponad czterdziestoletnie funkcjonowanie obfitowało w różne wydarzenia, sympozja i spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z pełną historią naszej Sekcji.

Sekcja, to oczywiście nie tylko przeszłość ale i teraźniejszość. Czerpiąc z bogatej historii staramy się wyznaczać nowe kierunki działań i rozwoju. Wszystko po to, aby sprostać obecnym trendom naukowym, ale również potrzebom i oczekiwaniom członków oraz sympatyków Sekcji. W tej atmosferze zaczęły funcjonować coroczne warsztaty briologiczne. W 2019 roku odbył się nasz 17-ty zjazd. Gdzie? W Komańczy, na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich. Po szczegóły zapraszamy do działu: spotkania.

Nasze spotkania nie przechodzą bez echa. Staramy się wyniki prac terenowych wydawać drukiem. Dotychczas ukazało sie kilkanaście takich opracowań.

Nad Sekcją i jej funcjonowaniem czuwa wybierany na 3-letnią kadencję Zarząd (zobacz poniżej).
Obecny Zarząd Sekcji Briologicznej (kadencja 2019-2022)

Przewodniczący
foto Barbara Fojcik, Dr hab.
 • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody,
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
 • tel. (32) 200-93-66
 • e-mail: fojcik[at]us.edu.pl

Wiceprzewodniczący
foto Robert Zubel, Dr
 • Wydział Biologii i Biotechnologii,
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
 • tel. (081) 537-50-21
 • e-mail: r.zubel[at]gmail.com

Sekretarz
foto Adam Stebel, Prof. dr hab.
Członek Zarządu
foto Ewa Fudali, Dr hab., prof. uczelni
 • Katedra Botaniki i Ekologii Roślin,
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
 • tel. (71) 320-16-01
 • ewa.fudali[at]gmail.com

Członek Zarządu
foto Piotr Górski, Dr hab.
 • Katedra Botaniki,
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
 • tel. (61) 848-76-74
 • piotr.gorski[at]up.poznan.pl


Działalność

Od momentu powstania Sekcji jej członkowie spotykali się na corocznych posiedzeniach sprawozdawczych, organizowali również konferencje i sympozja dotyczące zagadnień briologicznych. Były to m.in. dwie Sesje Naukowe Briologów Polskich, które już na samym początku wyznaczyły główne kierunki briologicznych prac badawczych w Polsce. Po więcej szczegółów na temat tych i innych aspektów działalności Sekcji zapraszamy do działu historia sekcji.

Działalność Sekcji w ostatnich latach przejawia się przede wszystkim w organizacji corocznych warsztatów briologicznych w różnych regionach naszego kraju. Wypracowaliśmy taką formę spotkań w 2001 roku. Jest to dla nas okazja do wspólnych eksploracji terenowych, wzajemnej wymiany informacji o naszych aktualnych planach i problemach badawczych oraz dzielenia się wynikami swoich badań i przemyśleń. Więcej informacji o warsztatach można znaleźć w dziale o naszych spotkaniach lub wśród informacji o historii działalności Sekcji.

W warsztatach oprócz specjalistów biorą udział także osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mszakami lub chcą się więcej o nich dowiedzieć. W tym wymiarze nasze spotkania mają funkcję wybitnie dydaktyczną i są sposobem propagowania wiedzy o mchach i wątrobowcach wśród osób chętnych do jej zdobywania.

opracowanie
Sekcja Briologiczna

Sprawozdania

Począwszy od warsztatów w 2002 roku, nasze dotychczasowe spotkania są opisane w formie sprawozdania w Wiadomościach Botanicznych. Poniżej zestawiliśmy je w porządku chronologicznym:

 1. Dolina Osławicy i Osławy 2019 (Wiad. Bot. 63)  get online
 2. Bory Dolnośląskie 2018 (Wiad. Bot. 62)  get online
 3. Puszcza Kampinoska 2017 (Wiad. Bot. 61)  get online
 4. Puszcza Romincka 2016 (Wiad. Bot. 60(3/4): 141-143)get online
 5. Wojtkowa 2015 (Wiad. Bot. 60(1/2): 56-58)get online
 6. Wolin 2014 (Wiad. Bot. 58(3/4): 185-187)get online
 7. Dolina Biebrzy 2013
 8. Góry Świętokrzyskie 2012 (Wiad. Bot. 56(3-4): 85-87, 2012)full text in PDF file
 9. Roztocze 2011 (Wiad. Bot. 55(3-4): 126-128, 2011)full text in PDF file
 10. Wysoczyzna Polanowska 2010 (Wiad. Bot. 54(3-4): 101-103, 2010)full text in PDF file
 11. Beskid Żywiecki 2009 (Wiad. Bot. 53(3-4): 156-158, 2009) full text in PDF file
 12. Puszcza Notecka 2008 (Wiad. Bot. 52(3-4): 139-140, 2008) full text in PDF file
 13. Welski PK 2007 (Wiad. Bot. 51(3-4): 104-106, 2007) full text in PDF file
 14. Ojcowski PN 2006 (Wiad. Bot. 50(3-4): 60-61, 2006) full text in PDF file
 15. Słowiński PN 2005 (Wiad. Bot. 49(3-4): 50-51, 2005) full text in PDF file
 16. Puszcza Białowieska 2003 (Wiad. Bot. 47(3-4): 84-85, 2003) full text in PDF file
 17. Karkonosze 2002 (Wiad. Bot. 46(3-4): 76-77, 2002) full text in PDF file

Publikacje warsztatowe

Wyniki badań przeprowadzonych w czasie warsztatów są publikowane. Dotychczas ukazały się następujące opracowania:

 1. Fojcik B., Zubel R., Stebel A., Staniaszek-Kik M., Vončina G., Rusińska M., Szczepański M. (2018): Brioflora rezerwatu Na Opalonym w Górach Sanocko-Turczańskich (Karpaty Wschodnie), Parki nar. Rez. Przyr. 37(1): 3-19. see on-line
 2. Fojcik B., Zubel R., Wierzcholska S., Rosadziński S., Staniaszek-Kik M., Rusińska M., Szczepański M., Vončina G., Wolski G., Ciurzycki W., Górski P., Piwowarski B., Pawlikowski P. (2017): Contribution to the bryoflora of the "Boczki" nature reserve (Puszcza Romnicka forest), Steciana 21(4): 147-158. get text in PDF file
 3. Staniaszek-Kik M., Zubel R., Fudali E., Rusińska A., Fojcik B., Vončina G., Stebel A., Szczepański M. (2017): A contribution to the moss and liverwort flora of the Reberce Nature Reserve at the Przemyśl Foothills (Western Carpathians, Poland). Steciana 21(1): 7-15. get text in PDF file
 4. Stebel A., Zubel R., Voncina G., Fudali E., Wierzcholska S., Staniaszek-Kik M., Fojcik B., Rusińska A., Szczepański M. (2016): Różnorodność gatunkowa mszaków rezerwatu leśnego "Chwaniów" (Góry Sanocko-Turczańskie, Karpaty Wschodnie). Acta Botanica Silesiaca 12: 85-100.get text in PDF file
 5. Wilhelm M., Rusińska A., Stebel A., Górski P., Vončina G., Fojcik B., Rosadziński S., Fudali E., Salachna A., Zubel R. (2015): Contribution to the bryoflora of the Wolin island (NW Poland). Steciana 19(2): 75-87.get text in PDF file
 6. Fudali E., Zubel R., Stebel A., Rusińska A., Górski P., Vončina G., Rosadziński S., Cykowska B., Stanaszek-Kik M., Wierzcholska S., Wolski G.J., Wojterska M., Wilhelm M., Paciorek T., Piwowarski B. (2015): Contribution to the bryoflora of Roztocze National Park (SE Poland). Bryophytes of the Świerszcz river valley. Steciana 19(1): 39-54.get text in PDF file
 7. Stebel A., Rosadziński S., Górski P., Fojcik B., Rusińska A., Vončina G., Szczepański M., Wilhelm M., Fudali E., Paciorek T., Staniaszek-Kik M., Zubel R., Piwowarski B., Wolski G.J., Salachna A., Smolińska D., Pierścińska A. (2013): Contribution to the bryoflora of the Świętokrzyski National Park (Central Poland). Rocz. AR Pozn. 392, Bot. Stec. 17: 77-84.full text in PDF file
 8. Stebel A., Zubel R., Fojcik B., Górski P., Rusińska A., Sawicki J., Szczepański M., Wolski G. J. (2011): Bryophytes of the Muńcuł nature reserve in the Beskid Wysoki Range (Polish Western Carpathians). In: Stebel A., Ochyra R. (eds), Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes, Sorus, Poznań: pp. 193-205.full text in PDF file
 9. Rusińska A., Górski P., Stebel A., Rosadziński S., Staniaszek-Kik M., Wilhelm M., Wolski G.J., Fudali E., Gos K., Gos L. (2010). Mszaki źródlisk wapiennych koło Drzewian na Wysoczyźnie Polanowskiej. [w:] W. Gil (red.) Różnorodność biologiczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warcińsko-Polanowskie. Zeszyt 2, Nadleśnictwo Polanów, Polanów, s. 7-14.full text in PDF file
 10. Rusińska A., Górski P., Gąbka M., Stebel A., Fudali E., Szczepański M., Rosadziński S., Wolski G., Pisarek W., Zubel R., Staniaszek-Kik M., Pawlikowski P., Wilhelm M., Salachna A., Zalewska-Gałosz J. (2009). Bryoflora of the spring fen ”Makąty” in north-western Wielkopolska region. Rocz. Akad. Rol. w Pozn., Botanika-Steciana 13:155-166.get text on-line
 11. Szczepański M,. Fudali E., Staniszek-Kik M., Stebel A., Cykowska B., Górski P., Zalewska-Gałosz J., Wolski G.J., Wilhelm M., Koopman J. (2008). Materiały do brioflory ”Lasu Nadwelskiego” – planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy). Parki Nar. Rez. Przyr. 27(3):17-29.
 12. Fojcik B., Stebel A., Fudali E., Plášek V., Rusińska A., Żarnowiec J., Zmrhalova M., Zubel R., Górski P., Cykowska B., Wilhelm M. (2007). Materiały do brioflory Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace Muz. Szafera 17:79-94.
 13. Fudali E., Stebel A., Rusińska A., Klama H., Żarnowiec J., Pisarek W., Duda-Klimaszewski S., Staniaszek M., Wierzcholska S. (2003). Materiały do brioflory wschodnich Karkonoszy. Annales Silesiae 32:19-32.
opracowanie
Sekcja Briologiczna

Sekcja
© 2009-2021 Sekcja Briologiczna PTB    :..  strona główna  ..: 
:..  Projekt, wykonanie i opieka: Robert Zubel  ..: