SEKCJA BRIOLOGICZNA

Polskiego Towarzystwa Botanicznego

http://pbsociety.org.pl/ind/bryology/

NDDBPS

New distributional data on Bryophytes of Poland and Slovakia ico

Cykl artykułów New distributional data on bryophytes of Poland (zwany dalej NDDBP) Stecprezentuje dane chorologiczne dotyczące mszaków z obszaru Polski. Począwszy od trzeciego zeszytu, cykl wydawniczy objął również dane z terenu Słowacji i ostatecznie funcjonuje pod tytułem New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia (NDDBPS).

Seria jest jednocześnie oficjalnym biuletynem naukowym Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, publikowanym w czasopiśmie Steciana.

Dotychczas ukazały się zeszyty:
2014: I;   2015: II,  III,  IV;   2016: V,  VI,  VII,  VIII;   2017: IX,  X,  XI,  XII 
2018: XIII,  XIV,  XV,  XVI;   2019: XVII,

W kolejnych zeszytach cyklu publikowane są stanowiska gatunków rzadkich (w skali kraju i regionu), czerwonolistowych, chronionych (za wyjątkiem pospolitych), nowych dla regionów i obszarów cennych przyrodniczo (parków narodowych, rezerwatów i innych). Do druku można przygotować także mszaki, których stanowiska są ważne w interpretacji istotnych zjawisk przyrodniczych (np. ponowne odnalezienia rzadkich gatunków, rośliny dotychczas rzadkie a zwiększające liczbę stanowisk, obserwowane procesy apofityzacji gatunków, nowe maksima wysokościowe itp.).

Regulamin serii NDDBPS:

 1. Seria kierowana jest do briologów.
 2. Zbiory zielnikowe deponowane są w instytucjonalnym zielniku
 3. Minimalna kontrybucja obejmuje informację o: stanowiskach 3 gatunków mszaków, lub stanowisku jednego gatunku na minimum 7 stanowiskach.
 4. W sytuacji kontrybucji wieloautorskich (2 autorów i więcej) udział każdej osoby oceniany jest osobno i powinien spełniać kryterium zawarte w punkcie 3.

Pełna notatka zawiera:

 1. nazwę gatunku
 2. autora(ów) doniesienia
 3. krótki opis

Ostatni element powinien mieć syntetyczny charakter i przedstawiać najważniejsze informacje dotyczące występowania taksonu na badanym obszarze oraz w Polsce. Należy unikać przepisywania treści z powszechnie znanych źródeł danych fitogeograficznych o ile nie zostaną one wykorzystane w notatce.

Prosimy zbiory zielnikowe dla publikowanych gatunków deponować w instytucjonalnych zielnikach i unikać sytuacji, w których materiał zielnikowy miałby być złożony w prywatnych herbariach!

Dane briologiczne do następnych zeszytów cyklu NDDBPS przyjmowane są na bieżąco. Prosimy je przysyłać drogą mailową do Piotra Górskiego (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Jako wytyczne do sposobu i formatu przygotowania danych prosimy uwzględnić układ zastosowany w ostatnim zeszycie serii.

Prosimy zwrócić uwagę na staranne przygotowanie piśmiennictwa (pełne nazwy czasopism naukowych!).


NDDBPS Vol. 17 (2019) - 20 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Vončina G., Staniaszek-Kik M., Fojcik B., Rusińska A., Rosadziński S., Wierzgoń M., Szlagowski S. (2019): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 17. Steciana 23, 2: 19-29. doi:  10.12657/steciana.023.002

NDDBPS Vol. 16 (2018) - 16 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Kujawa-Pawlaczyk J., Pawlaczyk P. (2018): New distributional data on bryophytes of Poland, 16. Steciana 22, 4: 161-165. doi:  10.12657/steciana.022.019

NDDBPS Vol. 15 (2018) - 8 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Kiaszewicz K. (2018): New distributional data on bryophytes of Poland, 15. Steciana 22, 3: 97-100. doi:  10.12657/steciana.022.011

NDDBPS Vol. 14 (2018) - 2 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Rusińska A., Karpiński T.M., Adamczak A. (2018): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 14. Steciana 22(2): 51-54. doi:  10.12657/steciana.022.007

NDDBPS Vol. 13 (2018) - 7 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Vončina G., Fudali E., Żołnierz L. (2018): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 13. Steciana 22(1): 13-18. doi:  10.12657/steciana.022.001

NDDBPS Vol. 12 (2017) - 13 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Pawlikowski P., Fojcik B., Fudali E., Cykowska-Marzencka B., Šoltés R., Wierzgoń M., Żołnierz L. (2017): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 12. Steciana 21(4): 159-166. doi:  10.12657/steciana.021.019

NDDBPS Vol. 11 (2017) - 8 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Staniaszek-Kik M., Pawlikowski P., Kłosowski S., Stefańska-Krzaczek E., Domian G. (2017): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 11. Steciana 21(3): 97-102. doi:  10.12657/steciana.021.011

NDDBPS Vol. 10 (2017) - 12 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Fudali E., Żołnierz L., Smoczyk M., Wierzcholska S., Rosadziński S., Dyderski M.K. (2017): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 10. Steciana 21(2): 59-68. doi:  10.12657/steciana.021.007

NDDBPS Vol. 9 (2017) - 13 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Pawlikowski P., Rusińska A., Fojcik B., Zubel R., Vončina G., Klama H., Smoczyk M., Salachna A. (2017): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 9. Steciana 21(1): 31-40. doi:  10.12657/steciana.021.004

NDDBPS Vol. 8 (2016) - 17 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Vončina G., Smoczyk M., Klama H., Šoltés R., Wilhelm M., Rutkowska M. (2016): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 8. Steciana 20(4): 191-200. doi:  10.12657/steciana.020.020

NDDBPS Vol. 7 (2016) - 13 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Rosadziński S., Staniaszek-Kik M., Klama H., Pawlikowski P., Wilhelm M., Topolska K., Romański M. (2016): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 7. Steciana 20(3): 117-127.doi:  10.12657/steciana.020.014

NDDBP Vol. 6 (2016) - 1 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Rusińska A. (2016): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 6. Steciana 20(2): 85-92. doi:  10.12657/steciana.020.010

NDDBPS Vol. 5 (2016) - 12 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Rusińska A., Smoczyk M., Dembicz I., Wierzcholska S., Kozub Ł., Romański M., Fudali E., Podlaska M., Wiaderny A. (2016): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 5. Steciana 20(1): 33-44. doi:  10.12657/steciana.020.005

NDDBPS Vol. 4 (2015) - 16 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Kapustyński T., Kozub Ł., Dembicz I., Rosadziński S., Staniaszek-Kik M., Rusińska A., Smoczyk M. (2015): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 4. Steciana 19(4): 221-230. doi:  10.12657/steciana.019.022

NDDBPS Vol. 3 (2015) - 25 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Rosadziński S., Rusińska A., Pawlikowski P., Wilhelm M., Zubel R., Piwowarski B., Staniaszek-Kik M., Fojcik B., Wołkowycki D., Lisowski S., Pisarek W., Anioł A., Tracz J. (2015): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 3. Steciana 19(3): 163-176. doi:  10.12657/steciana.019.018

NDDBP Vol. 2 (2015) - 21 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Smoczyk M., Pawlikowski P., Vončina G., Stebel A., Paciorek T., Staniaszek-Kik M., Romański M., Wiaderny A., Gąbka M., Wierzcholska S. (2015): New distributional data on Bryophytes of Poland, 2. Steciana 19(2): 55-65. doi:  10.12657/steciana.019.007

NDDBP Vol. 1 (2014) - 23 bryophyte species

First page
 1. Górski P., Pawlikowski P., Staniaszek-Kik M., Rosadziński S., Stebel A., Rusińska A., Zubel R., Wilhelm M., Fudali E., Cykowska-Marzencka B., Przewoźnik L. (2014): New distributional data on Bryophytes of Poland, 1. Steciana 18(2): 77-87. doi:  10.12657/steciana.018.010
opracowanie
Sekcja Briologiczna

Publikacje
© 2009-2020 Sekcja Briologiczna PTB    :..  strona główna  ..: 
:..  Projekt, wykonanie i opieka: Robert Zubel  ..: