Wiadomości Botaniczne

 

Wiadomości Botaniczne są rocznikiem publikującym szerokie spektrum tekstów dotyczących roślin – ich funkcjonowania w przyrodzie (na poziomie komórki, organizmu i fitocenozy) oraz roli w życiu człowieka – dawniej i dziś, także w wymiarze kulturowym. Treści publikowane są w formie artykułów naukowych, prac przeglądowych i krótkich komunikatów z obserwacji terenowych czy laboratoryjnych. Elementem integrującym środowisko Polskiego Towarzystwa Botanicznego są publikowane wspomnienia i życiorysy naszych botaników. Od 2020 roku Wiadomości poszerzają swoją rolę w dokumentacji bioróżnorodności Polski uruchamiając szybką ścieżkę publikacji stanowisk wybranych roślin naczyniowych, mszaków, porostów i glonów. Prace publikowane są w języku polskim i angielskim, w formule open access.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie dostępne są na stronie https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/

[Wiadomości Botaniczne is an annual that publishes a wide spectrum of research about plants – their function in nature (at the cellular, organismal, and phytocoenosis level) and role in human life – in the past and today, also in the cultural context. The content is published in the form of original research papers, review papers, and short communications, from field or laboratory observations. Additionally, memoirs and biographies of the botanists are also welcomed, being especially important for members of the Polish Botanical Society. Since 2020, the journal has been expanding its role in the documentation of Poland’s biodiversity by launching a fast-track path for publication of the localities of selected vascular plants, bryophytes, lichens, and algae. The works are published in Polish and English, in open access mode.

Detailed information about the journal is available on https://pbsociety.org.pl/default/en/publications/wiadomosci-botaniczne/]

Recent Submissions

 • Kossowska, Maria; Krzewicka, Beata; Kościelniak, Robert; Kukwa, Martin; Kowalewska, Agnieszka; Szymczyk, Rafał; Smoczyk, Michał; Markiewicz, Kamila; Adamski, Marek (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-06-21)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 39 gatunków porostów oraz 10 grzybów naporostowych (te ostatnie oznaczono gwiazdką), które są zagrożone w Polsce lub rzadkie w kraju lub regionie. Didymocyrtis epiphyscia s. l. jest ...
 • Tlałka, Dariusz; Zawisza-Raszka, Agnieszka (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-03-28)
  Na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu zgromadzono 33 taksony (w tym 27 gatunków) rodzimych paproci, należących do 9 rodzin. Większość tych paproci rośnie na dwóch pagórkach w południowo-centralnej części ogrodu, ...
 • Wójcik, Tomasz; Czarna, Aneta; Gawroński, Stefan; Górecki, Artur; Jakubowska, Marcelina; Jermakowicz, Edyta; Łazarski, Grzegorz; Pliszko, Artur; Podgórska, Monika; Stachurska-Swakoń, Alina; Stadnicka-Futoma, Agata; Towpasz, Krystyna; Wyrzykiewicz-Raszewska, Małgorzata; Górski, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-12-24)
  W pracy przedstawiono nowe stanowiska 12 rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce, tj. Cochlearia danica, Colchicum autumnale, Cuscuta campestris, Lythrum hyssopifolia, Ostericum palustre, Pedicularis ...
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-11-26)
  W artykule przedstawiono krytyczne uwagi do rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin, dotyczące m.in. zbyt dużej liczby zawartych w nim gatunków (ponad 700), czy też niekonsekwentnego stosowania kryteriów. Wskazano ...
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polish Botanical SocietyPolskie Towarzystwo Botaniczne, 2021-11-16)
  Artykuł zawiera diagnozę obecnego stanu ochrony gatunkowej porostów w Polsce. W aktualnym rozporządzeniu znalazło się bardzo dużo błędów i nieścisłości, dlatego wymaga ono zmian. W tekście przedstawiono sugestie zmiany ...
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-09-22)
  W artykule podano informacje o wszystkich gatunkach porostów, których lista jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Uporządkowano ich pozycję w ...
 • Köhler, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-09-10)
 • Czarnecka, Bożenna; Królak, Elżbieta; Stańska, Marzena (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-07-16)
 • Kukwa, Martin; Szymczyk, Rafał; Zalewska, Anna; Ossowska, Emilia; Hajek, Bartłomiej; Jaskólska, Julia; Kossowska, Maria; Kubiak, Dariusz; Rutkowski, Krzysztof; Czarnota, Paweł; Tanona, Magdalena; Smoczyk, Michał (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-25)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 44 gatunków porostów oraz czterech grzybów naporostowych, które uznawane są za rzadkie lub zagrożone w Polsce. Poza wykazem stanowisk, przy każdym z taksonów zamieszczono krótkie ...
 • Górski, Piotr; Piwowarski, Bartosz; Koczur, Anna; Maślikowski, Łukasz; Czarna, Aneta; Michalak, Kornel M. (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-22)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce, tj. Artemisia pontica, Carex pulicaris, Cortusa matthioli, Epipactis albensis, Festuca drymeia, Plantago coronopus, ...
 • Górski, Piotr; Romański, Maciej; Staniaszek-Kik, Monika; Wierzcholska, Sylwia; Smoczyk, Michał; Koczur, Anna; Ociepa, Anna Maria (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-18)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska rzadkich mszaków w Polsce, tj. Anastrophyllum michauxii, Eremonotus myriocarpus, Neckera pennata, Scapania crassiretis, Sphagnum majus, Ulota bruchii oraz Zygodon rupestris.
 • Michniewska, Magdalena (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-02-04)
  Na obrazach Zwiastowania Najświętszej Marii Panny bardzo często widoczne są różne rośliny, które mają niewątpliwie znaczenie symboliczne. Najważniejsza jest lilia biała, wskazująca na czystość, dziewictwo Matki Bożej. Kwiat ...
 • Köhler, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2020-09-09)
  Herb, czyli znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzi się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych. Początkami sięga I wyprawy krzyżowej, a jego wygląd jest ustalany przez reguły heraldyczne. Celem niniejszego artykułu ...
 • Czekalski, Mieczysław; Antkowiak, Wojciech; Borkowski, Krzysztof (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2020-06-08)
  W doniesieniu przedstawiono korzenie przybyszowe w próchniejącym pniu dębu szypułkowego Quercus robur L. Najprawdopodobniej rozwinęły się one z kalusa uformowanego z komórek kambium. Rozwinęło się 7 korzeni, które osiągnęły ...