Polish Botanical Society Repository

Browsing Wiadomości Botaniczne by Issue Date

Browsing Wiadomości Botaniczne by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Czekalski, Mieczysław; Antkowiak, Wojciech; Borkowski, Krzysztof (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2020-06-08)
  W doniesieniu przedstawiono korzenie przybyszowe w próchniejącym pniu dębu szypułkowego Quercus robur L. Najprawdopodobniej rozwinęły się one z kalusa uformowanego z komórek kambium. Rozwinęło się 7 korzeni, które osiągnęły ...
 • Köhler, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2020-09-09)
  Herb, czyli znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzi się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych. Początkami sięga I wyprawy krzyżowej, a jego wygląd jest ustalany przez reguły heraldyczne. Celem niniejszego artykułu ...
 • Michniewska, Magdalena (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-02-04)
  Na obrazach Zwiastowania Najświętszej Marii Panny bardzo często widoczne są różne rośliny, które mają niewątpliwie znaczenie symboliczne. Najważniejsza jest lilia biała, wskazująca na czystość, dziewictwo Matki Bożej. Kwiat ...
 • Górski, Piotr; Romański, Maciej; Staniaszek-Kik, Monika; Wierzcholska, Sylwia; Smoczyk, Michał; Koczur, Anna; Ociepa, Anna Maria (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-18)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska rzadkich mszaków w Polsce, tj. Anastrophyllum michauxii, Eremonotus myriocarpus, Neckera pennata, Scapania crassiretis, Sphagnum majus, Ulota bruchii oraz Zygodon rupestris.
 • Górski, Piotr; Piwowarski, Bartosz; Koczur, Anna; Maślikowski, Łukasz; Czarna, Aneta; Michalak, Kornel M. (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-22)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce, tj. Artemisia pontica, Carex pulicaris, Cortusa matthioli, Epipactis albensis, Festuca drymeia, Plantago coronopus, ...
 • Kukwa, Martin; Szymczyk, Rafał; Zalewska, Anna; Ossowska, Emilia; Hajek, Bartłomiej; Jaskólska, Julia; Kossowska, Maria; Kubiak, Dariusz; Rutkowski, Krzysztof; Czarnota, Paweł; Tanona, Magdalena; Smoczyk, Michał (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-25)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 44 gatunków porostów oraz czterech grzybów naporostowych, które uznawane są za rzadkie lub zagrożone w Polsce. Poza wykazem stanowisk, przy każdym z taksonów zamieszczono krótkie ...
 • Czarnecka, Bożenna; Królak, Elżbieta; Stańska, Marzena (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-07-16)
 • Köhler, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-09-10)
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-09-22)
  W artykule podano informacje o wszystkich gatunkach porostów, których lista jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Uporządkowano ich pozycję w ...
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polish Botanical SocietyPolskie Towarzystwo Botaniczne, 2021-11-16)
  Artykuł zawiera diagnozę obecnego stanu ochrony gatunkowej porostów w Polsce. W aktualnym rozporządzeniu znalazło się bardzo dużo błędów i nieścisłości, dlatego wymaga ono zmian. W tekście przedstawiono sugestie zmiany ...
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-11-26)
  W artykule przedstawiono krytyczne uwagi do rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin, dotyczące m.in. zbyt dużej liczby zawartych w nim gatunków (ponad 700), czy też niekonsekwentnego stosowania kryteriów. Wskazano ...
 • Wójcik, Tomasz; Czarna, Aneta; Gawroński, Stefan; Górecki, Artur; Jakubowska, Marcelina; Jermakowicz, Edyta; Łazarski, Grzegorz; Pliszko, Artur; Podgórska, Monika; Stachurska-Swakoń, Alina; Stadnicka-Futoma, Agata; Towpasz, Krystyna; Wyrzykiewicz-Raszewska, Małgorzata; Górski, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-12-24)
  W pracy przedstawiono nowe stanowiska 12 rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce, tj. Cochlearia danica, Colchicum autumnale, Cuscuta campestris, Lythrum hyssopifolia, Ostericum palustre, Pedicularis ...
 • Tlałka, Dariusz; Zawisza-Raszka, Agnieszka (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-03-28)
  Na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu zgromadzono 33 taksony (w tym 27 gatunków) rodzimych paproci, należących do 9 rodzin. Większość tych paproci rośnie na dwóch pagórkach w południowo-centralnej części ogrodu, ...
 • Kossowska, Maria; Krzewicka, Beata; Kościelniak, Robert; Kukwa, Martin; Kowalewska, Agnieszka; Szymczyk, Rafał; Smoczyk, Michał; Markiewicz, Kamila; Adamski, Marek (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-06-21)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 39 gatunków porostów oraz 10 grzybów naporostowych (te ostatnie oznaczono gwiazdką), które są zagrożone w Polsce lub rzadkie w kraju lub regionie. Didymocyrtis epiphyscia s. l. jest ...
 • Czarnecka, Bożenna (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-11-18)
  Siedziby ludzkie od pradawnych czasów przejmowały nazwy od roślin, a szczególnie drzew i krzewów rosnących na danym terenie oraz budowanych przez nie drzewostanów. Autorka postawiła sobie za cel próbę oceny zróżnicowania ...
 • Czarnecka, Bożenna (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-11-18)
  Lasy, zwłaszcza mieszane z przewagą gatunków liściastych, pokrywały pierwotnie niemal cały obszar dzisiejszej Polski. Od pradawnych czasów lasy oraz rosnące w nich drzewa i krzewy dawały podstawę onomastyczną rozwijających ...
 • Pliszko, Artur; Górecki, Artur (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-16)
  W związku z gwałtownie wzrastającym zapotrzebowaniem na żywe drzewka choinkowe w drugiej połowie XX wieku w wielu krajach rozwinęły się wielkoobszarowe plantacje choinek, na których uprawia się obce gatunki roślin iglastych. ...
 • Stebel, Adam; Kamionka, Maria (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-19)
  Praca zawiera nowe stanowiska 40 rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków mchów odnalezionych w latach 2020–2021 na terenie Grupy Pilska w polskiej części Karpat Zachodnich. Spośród nich do najciekawszych należy 13 ...
 • Wójcik, Tomasz; Brzoza, Jakub; Chrabąszcz, Mariusz; Czarna, Aneta; Górecki, Artur; Kostrakiewicz-Gierałt, Kinga; Klich, Sabina; Łazarski, Grzegorz; Nieroda, Andżelika; Ociepa, Anna Maria; Pliszko, Artur; Podgórska, Monika; Skowron, Ewa; Stachurska-Swakoń, Alina; Stadnicka-Futoma, Agata; Wolanin, Mateusz (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-27)
  W pracy przedstawiono nowe stanowiska 18 rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce (rodzimych i obcych), tj. Allium victorialis, Asclepias syriaca, Carex brizoides, Cephalanthera rubra, Cypripedium ...

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account