Polish Botanical Society Repository

Browsing Wiadomości Botaniczne by Title

Browsing Wiadomości Botaniczne by Title

Sort by: Order: Results:

 • Czarnecka, Bożenna; Królak, Elżbieta; Stańska, Marzena (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-07-16)
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-09-22)
  W artykule podano informacje o wszystkich gatunkach porostów, których lista jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Uporządkowano ich pozycję w ...
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polish Botanical SocietyPolskie Towarzystwo Botaniczne, 2021-11-16)
  Artykuł zawiera diagnozę obecnego stanu ochrony gatunkowej porostów w Polsce. W aktualnym rozporządzeniu znalazło się bardzo dużo błędów i nieścisłości, dlatego wymaga ono zmian. W tekście przedstawiono sugestie zmiany ...
 • Fałtynowicz, Wiesław (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-11-26)
  W artykule przedstawiono krytyczne uwagi do rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin, dotyczące m.in. zbyt dużej liczby zawartych w nim gatunków (ponad 700), czy też niekonsekwentnego stosowania kryteriów. Wskazano ...
 • Czekalski, Mieczysław; Antkowiak, Wojciech; Borkowski, Krzysztof (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2020-06-08)
  W doniesieniu przedstawiono korzenie przybyszowe w próchniejącym pniu dębu szypułkowego Quercus robur L. Najprawdopodobniej rozwinęły się one z kalusa uformowanego z komórek kambium. Rozwinęło się 7 korzeni, które osiągnęły ...
 • Czarnecka, Bożenna (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-11-18)
  Siedziby ludzkie od pradawnych czasów przejmowały nazwy od roślin, a szczególnie drzew i krzewów rosnących na danym terenie oraz budowanych przez nie drzewostanów. Autorka postawiła sobie za cel próbę oceny zróżnicowania ...
 • Czarnecka, Bożenna (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-11-18)
  Lasy, zwłaszcza mieszane z przewagą gatunków liściastych, pokrywały pierwotnie niemal cały obszar dzisiejszej Polski. Od pradawnych czasów lasy oraz rosnące w nich drzewa i krzewy dawały podstawę onomastyczną rozwijających ...
 • Stebel, Adam; Kamionka, Maria (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-19)
  Praca zawiera nowe stanowiska 40 rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków mchów odnalezionych w latach 2020–2021 na terenie Grupy Pilska w polskiej części Karpat Zachodnich. Spośród nich do najciekawszych należy 13 ...
 • Kukwa, Martin; Szymczyk, Rafał; Zalewska, Anna; Ossowska, Emilia; Hajek, Bartłomiej; Jaskólska, Julia; Kossowska, Maria; Kubiak, Dariusz; Rutkowski, Krzysztof; Czarnota, Paweł; Tanona, Magdalena; Smoczyk, Michał (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-25)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 44 gatunków porostów oraz czterech grzybów naporostowych, które uznawane są za rzadkie lub zagrożone w Polsce. Poza wykazem stanowisk, przy każdym z taksonów zamieszczono krótkie ...
 • Kossowska, Maria; Krzewicka, Beata; Kościelniak, Robert; Kukwa, Martin; Kowalewska, Agnieszka; Szymczyk, Rafał; Smoczyk, Michał; Markiewicz, Kamila; Adamski, Marek (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-06-21)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 39 gatunków porostów oraz 10 grzybów naporostowych (te ostatnie oznaczono gwiazdką), które są zagrożone w Polsce lub rzadkie w kraju lub regionie. Didymocyrtis epiphyscia s. l. jest ...
 • Köhler, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2020-09-09)
  Herb, czyli znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzi się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych. Początkami sięga I wyprawy krzyżowej, a jego wygląd jest ustalany przez reguły heraldyczne. Celem niniejszego artykułu ...
 • Górski, Piotr; Piwowarski, Bartosz; Koczur, Anna; Maślikowski, Łukasz; Czarna, Aneta; Michalak, Kornel M. (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-22)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce, tj. Artemisia pontica, Carex pulicaris, Cortusa matthioli, Epipactis albensis, Festuca drymeia, Plantago coronopus, ...
 • Wójcik, Tomasz; Czarna, Aneta; Gawroński, Stefan; Górecki, Artur; Jakubowska, Marcelina; Jermakowicz, Edyta; Łazarski, Grzegorz; Pliszko, Artur; Podgórska, Monika; Stachurska-Swakoń, Alina; Stadnicka-Futoma, Agata; Towpasz, Krystyna; Wyrzykiewicz-Raszewska, Małgorzata; Górski, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-12-24)
  W pracy przedstawiono nowe stanowiska 12 rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce, tj. Cochlearia danica, Colchicum autumnale, Cuscuta campestris, Lythrum hyssopifolia, Ostericum palustre, Pedicularis ...
 • Wójcik, Tomasz; Brzoza, Jakub; Chrabąszcz, Mariusz; Czarna, Aneta; Górecki, Artur; Kostrakiewicz-Gierałt, Kinga; Klich, Sabina; Łazarski, Grzegorz; Nieroda, Andżelika; Ociepa, Anna Maria; Pliszko, Artur; Podgórska, Monika; Skowron, Ewa; Stachurska-Swakoń, Alina; Stadnicka-Futoma, Agata; Wolanin, Mateusz (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-27)
  W pracy przedstawiono nowe stanowiska 18 rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce (rodzimych i obcych), tj. Allium victorialis, Asclepias syriaca, Carex brizoides, Cephalanthera rubra, Cypripedium ...
 • Pliszko, Artur; Górecki, Artur (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-16)
  W związku z gwałtownie wzrastającym zapotrzebowaniem na żywe drzewka choinkowe w drugiej połowie XX wieku w wielu krajach rozwinęły się wielkoobszarowe plantacje choinek, na których uprawia się obce gatunki roślin iglastych. ...
 • Köhler, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-09-10)
 • Górski, Piotr; Romański, Maciej; Staniaszek-Kik, Monika; Wierzcholska, Sylwia; Smoczyk, Michał; Koczur, Anna; Ociepa, Anna Maria (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-03-18)
  W publikacji przedstawiono nowe stanowiska rzadkich mszaków w Polsce, tj. Anastrophyllum michauxii, Eremonotus myriocarpus, Neckera pennata, Scapania crassiretis, Sphagnum majus, Ulota bruchii oraz Zygodon rupestris.
 • Tlałka, Dariusz; Zawisza-Raszka, Agnieszka (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-03-28)
  Na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu zgromadzono 33 taksony (w tym 27 gatunków) rodzimych paproci, należących do 9 rodzin. Większość tych paproci rośnie na dwóch pagórkach w południowo-centralnej części ogrodu, ...
 • Michniewska, Magdalena (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2021-02-04)
  Na obrazach Zwiastowania Najświętszej Marii Panny bardzo często widoczne są różne rośliny, które mają niewątpliwie znaczenie symboliczne. Najważniejsza jest lilia biała, wskazująca na czystość, dziewictwo Matki Bożej. Kwiat ...

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account