Vol 50, No 1 (2015)

This issue of Acta Mycologica is dedicated to Professor Maria Lisiewska and Professor Anna Bujakiewicz on the occasion of their 80th and 75th birthday, respectively.

Table of Contents

Maria Ławrynowicz
PDF

Scientists

Małgorzata Stasińska
PDF
Anna Kujawa
PDF

Original Research Papers

Małgorzata Stasińska
PDF
Agnieszka Tomaszewska, Janusz Łuszczyński, Łukasz Lechowicz, Magdalena Chrapek
PDF
Leszek Karliński, Maria Rudawska, Tomasz Leski, Barbara Kieliszewska-Rokicka
PDF
Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, Iwona Okuniewska-Nowaczyk
PDF
Robert Jankowiak, Hanna Stępniewska, Piotr Bilański
PDF
Maria Kowalik, Klaudia Duda-Franiak
PDF
Maria Kowalik, Joanna Bonio, Klaudia Duda-Franiak
PDF
Sylwia Kiercul
PDF
Natalia Matura, Beata Krzewicka
PDF

Short Communications

Katarzyna Szczepańska
PDF