Polish Botanical Society Repository

Jaka ma być ochrona gatunkowa? Część III. Uwagi o potrzebie zmiany rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin

Show simple item record

dc.contributor.author Fałtynowicz, Wiesław
dc.date.accessioned 2021-11-26T21:30:59Z
dc.date.available 2021-11-26T21:30:59Z
dc.date.issued 2021-11-26
dc.identifier.citation Fałtynowicz, W. (2021). Jaka ma być ochrona gatunkowa? Część III. Uwagi o potrzebie zmiany rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin. Wiadomości Botaniczne, 65, Article 655. https://doi.org/10.5586/wb.655
dc.identifier.issn 2543-6503
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12333/309
dc.description.abstract W artykule przedstawiono krytyczne uwagi do rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin, dotyczące m.in. zbyt dużej liczby zawartych w nim gatunków (ponad 700), czy też niekonsekwentnego stosowania kryteriów. Wskazano również na emocjonalne podejście do ochrony niektórych roślin, uwzględniające ich urodę, a nie stan zagrożenia. Podano przykłady roślin chronionych mimo ich wyłącznej obecności w parkach narodowych, a także gatunków trudnych do odszukania i oznaczenia nawet przez specjalistów. Zarzucono nadużycie zasady przezorności oraz umieszczenie w rozporządzeniu gatunków, których ochrona jest możliwa wyłącznie z równoczesną ochroną ich siedlisk. pl
dc.description.abstract Critical remarks to the regulation on the protection of plant species were presented. The attention was paid to the excessive number of species included in the regulation (more than 700); inconsistent application of the criteria was demonstrated. The emotional approach to the protection of some plants was also indicated, taking into account their beauty and not the state of danger. Examples of protected plants are given despite their exclusive presence in national parks, as well as species that are difficult to find and identify even by specialists. It was alleged that the precautionary principle was abused and that species that could be protected only with the simultaneous protection of their habitats were included in the regulation. en
dc.description.sponsorship The research was self-financed by the author. en
dc.language.iso pl
dc.publisher Polskie Towarzystwo Botaniczne pl
dc.publisher Polish Botanical Society en
dc.relation.ispartofseries Wiadomości Botaniczne; vol. 65
dc.rights Attribution 4.0 International en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject rośliny pl
dc.subject ochrona gatunkowa pl
dc.subject krytyka rozporządzenia pl
dc.subject Polska pl
dc.subject plants en
dc.subject species protection en
dc.subject criticism of the regulation en
dc.subject Poland en
dc.title Jaka ma być ochrona gatunkowa? Część III. Uwagi o potrzebie zmiany rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin pl
dc.title.alternative What Is the Species Protection? Part III. Comments on the Need to Amend the Plant Protection Regulation en
dc.type Article en
dc.identifier.doi 10.5586/wb.655


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account