Polish Botanical Society Repository

Rośliny na średniowiecznych obrazach Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z XIV, XV i początku XVI w.

Show simple item record

dc.contributor.author Michniewska, Magdalena
dc.date.accessioned 2021-02-04T17:13:56Z
dc.date.available 2021-02-04T17:13:56Z
dc.date.issued 2021-02-04
dc.identifier.citation Michniewska, M. (2020). Rośliny na średniowiecznych obrazach Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z XIV, XV i początku XVI w. Wiadomości Botaniczne, 64, Article 642. https://doi.org/10.5586/wb.642
dc.identifier.issn 2543-6503
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12333/296
dc.description.abstract Na obrazach Zwiastowania Najświętszej Marii Panny bardzo często widoczne są różne rośliny, które mają niewątpliwie znaczenie symboliczne. Najważniejsza jest lilia biała, wskazująca na czystość, dziewictwo Matki Bożej. Kwiat ten pojawia się na obrazach Zwiastowania od XII w. We Włoszech od XIV w. lilię najczęściej trzyma w dłoniach archanioł Gabriel, podczas gdy w krajach położonych na północ od Alp zazwyczaj jest umieszczona w różnych naczyniach. W malarstwie włoskim, a zwłaszcza sieneńskim, archanioł Gabriel niekiedy trzyma gałązkę oliwną lub liść palmy. W XV i na początku XVI w. malowano też inne kwiaty stojące w wazonie, zwłaszcza konwalie majowe, róże, orliki, irysy i goździki. Miały one podkreślać cnoty Marii oraz odnosić się do przyszłej męki Jej Syna. Scenom Zwiastowania często towarzyszy przedstawienie ogrodu zamkniętego, będącego symbolem dziewictwa Matki Bożej. Stosunkowo rzadkie są obrazy Drugiego Zwiastowania Matki Bożej, zwanego również Zwiastowaniem Śmierci. Bardzo często ukazany jest na nich liść palmy, który wedle legendy archanioł Gabriel przyniósł Marii z raju. pl
dc.description.abstract Images of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary very often have plant representation that have symbolic significance. The most important plant is Lilium candidum, commonly known as the Madonna lily. It is the symbol of purity and virginity of the Mother of God. It has been present in the images of the Annunciation since the twelfth century. In Italian art since the fourteenth century, lilies have been most often kept by Archangel Gabriel, while in the art of countries north of the Alps, these flowers have usually been placed in different vessels. In Italian, especially Siena art, the Archangel Gabriel sometimes holds an olive branch or a palm leaf. In the fifteenth and the beginning of the sixteenth century, lilies placed in vassels are often accompanied by other plants, especially lilies of the valley, roses, columbines, irises, or carnations. They emphasize the virtues of the Mother of God, and often refer to the future passion of Christ. Images of the Annunciation often have depiction of enclosed garden (hortus conclusus), which is a symbol of Mary’s virginity. A relatively rare image in art is The Second Annunciation, sometimes known as The Annunciation of the Death. The typical plant of these painting is the palm leaf from the Paradise, which, according to the legend Archangel Gabriel, brought Mary. en
dc.description.sponsorship The article was based on the lecture that MM gave at the National Museum in Cracow in August 2019. The lecture was commissioned by the Heritage Academy as a part of the action “The wonderful power of art” and “The wonderful power of bouquets.” en
dc.language.iso pl
dc.publisher Polskie Towarzystwo Botaniczne pl
dc.publisher Polish Botanical Society en
dc.relation.ispartofseries Wiadomości Botaniczne; vol. 64
dc.rights Attribution 4.0 International en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject Zwiastowanie pl
dc.subject rośliny pl
dc.subject kwiaty pl
dc.subject lilia biała pl
dc.subject palma pl
dc.subject ogród zamknięty pl
dc.subject Annunciation en
dc.subject plant en
dc.subject flower en
dc.subject Lilium candidum en
dc.subject palm en
dc.subject enclosed garden en
dc.title Rośliny na średniowiecznych obrazach Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z XIV, XV i początku XVI w. pl
dc.title.alternative Plants in Medieval Images of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary from the Fourteenth, Fifteenth and Early Sixteenth Century en
dc.type Article en
dc.identifier.doi 10.5586/wb.642


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account