Author Details

Czyżewska, Krystyna, University of Łódź

 • Vol 102 (2012) - Monographs processed outside the current editorial system
  Monographiae Botanicae, czasopismo Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 1953–2012 [Monographiae Botanicae, the journal of the Polish Botanical Society in years 1953–2012]
  Abstract  PDF
 • Vol 92 (2003) - Monographs processed outside the current editorial system
  Lichens and lichenicolous fungi in the Bolimów Landscape Park
  Abstract  PDF
 • Vol 91 (2003) - Monographs processed outside the current editorial system
  Czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych w Polsce [Red List of extinct and threatened lichens in Poland]
  Abstract  PDF
 • Vol 91 (2003) - Monographs processed outside the current editorial system
  Regionalne czerwone listy porostów zagrożonych [Red lists of threatened lichens at regional levels]
  Abstract  PDF
 • Vol 91 (2003) - Monographs processed outside the current editorial system
  Czerwona lista porostów zagrożonych w Puszczy Białowieskiej [Red List of threatened lichens in the Białowieża Old-growth Forest]
  Abstract  PDF
 • Vol 91 (2003) - Monographs processed outside the current editorial system
  Czerwona lista porostów zagrożonych w Puszczy Pilickiej [Red List of threatened lichens in the Pilicka Old-growth Forest]
  Abstract  PDF
 • Vol 91 (2003) - Monographs processed outside the current editorial system
  Porosty – wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w Polsce [Lichens – indicators of lowland old-growth forests in Poland]
  Abstract  PDF
 • Vol 91 (2003) - Monographs processed outside the current editorial system
  Ocena zagrożenia bioty porostów Polski [Evaluation of the threat to lichens in Poland]
  Abstract  PDF
 • Vol 85 (1999) - Monographs processed outside the current editorial system
  Murawy napiaskowe Bolimowskiego Parku Krajobrazowego [Psammophilous grasslands of the Bolimów Nature Park]
  Abstract  PDF
 • Vol 74 (1992) - Monographs processed outside the current editorial system
  Syntaksonomia śródlądowych, pionierskich muraw napiaskowych [Syntaxonomy of inland and pioneer psammophilous grasslands]
  Abstract  PDF