Badania porównawcze nad homologicznymi biotypami pastewnymm i gorzkim łubinu białego Cz. II. Skład jakościowy alkaloidów oraz zmiany ich zawartości w ontogenezie [Comparative studies on the homologous types of bitter and fodder white lupine P. II. Qualitative composition of the alkaloids and changes in their content in ontogenesis]

A. Ścibior-Marchocka

Full Text:

PDF