O Sekcji

Sekcja Mykologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała dnia 5 czerwca 1956 roku w Warszawie. Pierwszą Przewodniczącą została doc. Alina Skirgiełło, pełniąca tę funkcję aż do 2007 roku. W następnej kadencji Przewodniczącą Sekcji była prof. dr hab. Maria Dynowska (2007–2010), a przez dwie kolejne prof. dr hab. Maria Rudawska (2010–2016). Sekretarzami Sekcji byli kolejno: doc. Karol Mańka, doc. Wanda Truszkowska, dr Sabina Czyżewska, dr hab. Janusz Łuszczyński, dr hab. Tomasz Leski i prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz. 

Skład osobowy aktualnego Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr hab. MAŁGORZATA STASIŃSKA
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński

Wiceprzewodniczący

dr hab. ANNA BIEDUNKIEWICZ
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

dr EWA SUCHARZEWSKA
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Członkowie

dr DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki