O Sekcji

Sekcja Mykologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała dnia 5 czerwca 1956 roku w Warszawie. Pierwszą Przewodniczącą została doc. Alina Skirgiełło, pełniąca tę funkcję aż do 2007 roku. W następnej kadencji Przewodniczącą Sekcji była prof. dr hab. Maria Dynowska (2007–2010), a przez dwie kolejne prof. dr hab. Maria Rudawska (2010–2016). W kadencji 2016-2022 przewodniczącą była dr hab. Małgorzata Stasińska. Sekretarzami Sekcji byli kolejno: doc. Karol Mańka, doc. Wanda Truszkowska, dr Sabina Czyżewska, dr hab. Janusz Łuszczyński, dr hab. Tomasz Leski, prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz i dr Ewa Sucharzewska. 

Skład osobowy aktualnego Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr hab. ANNA BIEDUNKIEWICZ
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiceprzewodniczący

dr hab. MAŁGORZATA STASIŃSKA, prof. US
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz

dr DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Członkowie

dr JULIA PAWŁOWSKA
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski