Sekcja Mykologiczna PTB

 

          Witamy na stronie Sekcji Mykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego! 

Sekcja powstała dnia 5 czerwca 1956 roku. Za główny cel działalności Sekcji uznano rozwijanie i popularyzację wyników prac z zakresu szeroko rozumianej mykologii. Trendy te zachowano do dziś, uzupełniając je o wieloletnie działania na rzecz wyodrębnienia mykologii z botaniki oraz kładąc szczególny nacisk na interdyscyplinarny charakter tej gałęzi nauki.  

          Zapraszamy do zapoznania się z historią oraz bieżącą działalnością Sekcji.