Contribution to the Knowledge of Fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 4 – With Particular Emphasis on the Species Occurring on Windthrown Trees

Andrzej Szczepkowski, Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Anna Kujawa

Abstract


This paper presents 18 species of fungi that are new to the Kampinos National Park and their buffer zone. Seventeen of these species were found during studies on wind-damaged areas after the forest was damaged in 2017. One species new to Poland has been described and illustrated (Odonticium septocystidiatum). A few of the species recorded (Ciliolarina cfr. laricina, Daldinia petriniae, Pseudovalsa umbonata, Spongipellis litschaueri) are very rare in Poland and hitherto mentioned from single localities in the country. Two species from the Polish red list of macrofungi were recorded in the Kampinos National Park for the first time – namely, Punctularia strigosozonata (E) and Trichaptum biforme (R). The current number of macromycete taxa known from Kampinos National Park has reached a total of 1,630.

Keywords


Ascomycota; Basidiomycota; fungal biota; ecological disturbance; windfall

Full Text:

PDF XML (JATS)

References


Andrzejewska, A. (2003). Klimat Puszczy Kampinoskiej [Climate of the Kampinos Forest]. In R. Andrzejewski (Ed.), Kampinoski Park Narodowy. Tom 1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego [Kampinos National Park. Vol. 1. Nature of Kampinos National Park] (pp. 41–68). Kampinoski Park Narodowy.

Antonín, V., Beran, M., Bieberová, Z., Borovička, J., Burel, J., Čížek, K., Deckerová, H., Dvořák, D., Edrová, L., Graca, M., Holec, J., Hrouda, P., Janda, V., Jindřich, O., Kotlaba, F., Pouzar, Z., Svrček, M., Šutara, J., Vampola, P., ... Zíta, V. (2006). Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. Příroda, 24, 1–282.

Aronsen, A., & Læssøe, T. (2016). The genus Mycena s. l. The Danish Mycological Society.

Baturo-Cieśniewska, A., Pusz, W., & Patejuk, K. (2020). Problems, limitations, and challenges in species identification of Ascomycota members on the basis of ITS regions. Acta Mycologica, 55(1), Article 5512. https://doi.org/10.5586/am.5512

Beimforde, C., Schmidt, A. R., Rikkinen, J., & Mitchell, J. K. (2020). Sareomycetes cl. nov.: A new proposal for placement of the resinicolous genus Sarea (Ascomycota, Pezizomycotina). Fungal Systematics and Evolution, 6(1), 25–37. https://doi.org/10.3114/fuse.2020.06.02

Bernicchia, A. (2005). Polyporaceae s. l. Edizioni Candusso.

Bernicchia, A., & Gorjón, S. P. (2010). Corticiaceae s. l. Edizioni Candusso.

Błoński, F. (1890). Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych dokonanych w ciagu lata r. 1889 w obrębie 5-ciu powiatów Królestwa Polskiego [Results of floristic explorations of cryptogams in summer of 1889 in five administrative districts of the Kingdom of the Poland]. Pamiętnik Fizyjograficzny, 10, 129–190.

Boddy, L., & Heilmann-Clausen, J. (2008). Basidiomycete community development in temperate angiosperm wood. In L. Boddy, J. Frankland, & P. van West (Eds.), Ecology of saprotrophic basidiomycetes (pp. 211–237). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0275-0287(08)80014-8

Borges, P. A. V., Costa, A., Cunha, R., Gabriel, R., Gonçalves, V., Frias Martins, A., Melo, I., Parente, M., Raposeiro, P., Rodrigues, P., Serrão Santos, R., Silva, L., Vieira, P., & Vieira, V. (2010). Listagem dos organismos terrestres e marinhos dos Açores [A list of the terrestrial and marine biota from the Azores]. Princípia.

Bresadola, J. (1903). Fungi polonici a cl. viro B. Eichler lecti [Polish fungi collected by Mr. B. Eichler]. Annales Mycologici, 1(1), 65–131.

Bujakiewicz, A. (1979). Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów [Fungi of Babia Góra. I. Mycoflora of forests]. Acta Mycologica, 15(2), 213–294. https://doi.org/10.5586/am.1979.012

Bujakiewicz, A. (1992). Badania mikosocjologiczne w zespole Ficario-Ulmetum campestris w rezerwacie “Wielka Kępa Ostromecka” nad Wisłą [Mycosociological reserach in the Ficario-Ulmetum campestris association in the “Wielka Kępa Ostromecka” reserve on the Vistula River]. Acta Mycologica, 27(2), 277–290. https://doi.org/10.5586/am.1992.027

Bujakiewicz, A. (1997). Macromycetes occurring in the Violo odoratae-Ulmetum campestris in the Bielinek Reserve on the Odra River. Acta Mycologica, 32(2), 189–206. https://doi.org/10.5586/am.1997.016

Bujakiewicz, A. (2004). Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego [Macrofungi of the Babia Góra National Park]. In B. W. Wołoszyn, A. Jaworski, & J. Szwagrzyk (Eds.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza [Babia Góra National Park: Nature monograph] (pp. 215–257). Babiogórski Park Narodowy; Komitet Ochrony Przyrody PAN; Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

Bujakiewicz, A. (2018). Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego [Macrofungi of the Babia Góra National Park]. In W. Mułenko & J. Holeksa (Eds.), Grzyby Babiej Góry [Fungi of Babia Góra] (pp. 47–84). Babiogórski Park Narodowy.

Bujakiewicz, A., & Springer, N. (2009). Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu “Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków) [Macrofungi in carr forests of the reserve “Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Sierakow Forest Inspectorate)]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 58, 171–204.

Chlebicki, A. (1989). Występowanie Pyrenomycetes i Loculoascomycetes oraz ich anamorf w zbiorowiskach roślinnych Babiej Góry [The occurrence of pyrenomycetes, loculoascomycetes, and their anamorphs in the plant communities of Babia Góra]. Acta Mycologica, 25(2), 51–143. https://doi.org/10.5586/am.1989.013

Chlebicki, A. (2005). Some ascomycete fungi from primeval forests of north-eastern Poland. Acta Mycologica, 40(1), 71–94. https://doi.org/10.5586/am.2005.008

Chlebicki, A. (2018). Workowce z klas Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia anamorficzne w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego [Ascomycete fungi of Dothideomycetes, Leotiomycetes, Sordariomycetes, and their anamorphs in the plant communities of the Babia Góra National Park]. In W. Mułenko & J. Holeksa (Eds.), Grzyby Babiej Góry [Fungi of Babia Góra] (pp. 85–112). Babiogórski Park Narodowy.

Chlebicki, A., & Skirgiełło, A. (1995). Some mycogenous fungi from Poland. Acta Mycologica, 30(1), 81–93. https://doi.org/10.5586/am.1995.007

Chlebicki, A., Żarnowiec, J., Cieśliński, S., Klama, H., Bujakiewicz, A., & Załuski, T. (1996). Epixylites, lignicolous fungi and their links with different kinds of wood. Phytocoenosis, Archivum Geobotanicum, 6, 75–110.

Chmiel, M. A. (1997). Miseczniaki (Discomycetes) Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie” [Discomycetes of the “Lasy Janowskie” Landscape Park]. In S. Radwan, B. Sałata, & M. Harasimiuk (Eds.), Środowisko Przyrodnicze Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie” [Natural environment of the “Lasy Janowskie” Landscape Park] (pp. 65–73). Wydawnictwo UMCS, Akademia Rolnicza w Lublinie; Park Krajobrazowy “Lasy Janowskie”.

Chojnacka-Ożga, L., & Ożga, W. (2018a). Silne wiatry jako przyczyna zjawisk klęskowych w lasach [Strong winds as a cause of disaster phenomenon in forests]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 54(4), 13–23.

Chojnacka-Ożga, L., & Ożga, W. (2018b). Warunki meteorologiczne powstania szkód wiatrowych w dniach 11–12 sierpnia 2017 roku w lasach środkowo-zachodniej Polski [Meteorological conditions of the occurrence of wind damage on August 11–12, 2017 in the forests of central-western Poland]. Sylwan, 162(3), 200–208. https://doi.org/10.26202/sylwan.2017132

Clemençon, H. (2009). Methods for working with macrofungi. Laboratory cultivation and preparation of larger fungi for light microscopy. IHW-Verlag.

Czyżewska, K., Motejünaité, J., & Cieśliński, S. (2005). New and noteworthy species of lichens and allied fungi from north-eastern Poland. Acta Mycologica, 40(2), 277–291. https://doi.org/10.5586/am.2005.025

Dämon, W. (2001). Die corticioiden Basidienpilze des Bundeslandes Salzburg (Österreich). Floristik, Lebensräume und Substratökologie [Corticoid basidiomycetes of the federal state of Salzburg (Austria). Floristics, distribution, and substrate ecology]. J. Cramer.

Dingemans, R. (2021). Vlekkenfluweelkorstje [Odonticium septocystidiatum]. Mycofungi. Retrieved September 1, 2020, from https://www.mycofungi.be/view.php?id=1248.

Dobrowolska, D. (2010). Rola zaburzeń w regeneracji lasu [The role of disturbances in forest regeneration]. Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 7(4), 391–405. https://doi.org/10.2478/v10111-010-0034-x

Domański, S., Gumińska, B., Lisiewska, M., Nespiak, A., Skirgiełło, A., & Truszkowska, W. (1960). Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958) [Mycoflora of the Western Bieszczady Mts (Wetlina 1958)]. Monographiae Botanicae, 10(2), 159–237. https://doi.org/10.5586/mb.1960.013

Ellis, M. B., & Ellis, J. P. (1997). Microfungi on land plants. An identification handbook (2nd ed.). Richmond Publishing.

Faliński, J. B., & Mułenko, W. (1997). Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Ecological Atlas (Project CRYPTO 4). Phytocoenosis, Supplementum Bibliographiae Geobotanicae, 7, 1–522.

Fałtynowicz, W. (2003). The lichens, lichenicolus and allied fungi of Poland. An annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Frelich, L. E., Jõgiste, K., Stanturf, J. A., Parro, K., & Baders, E. (2018). Natural disturbances and forest management: Interacting patterns on the landscape. In A. H. Perera, U. Peterson, G. M. Pastur, & L. R. Iverson (Eds.), Ecosystem services from forest landscapes (pp. 221–248). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74515-2

Gierczyk, B., Kujawa, A., Szczepkowski, A., & Karasiński, D. (2014). Materiały do poznania mycobioty Puszczy Białowieskiej [Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest]. Przegląd Przyrodniczy, 25(1), 3–36.

Gierczyk, B., Szczepkowski, A., & Kujawa, A. (2013). XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej [18th Exposition Fungi of the Białowieża Forest]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 32(2), 88–112.

Gierczyk, B., Szczepkowski, A., Kujawa, A., Ślusarczyk, A., & Zaniewski, P. (2017). Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. Acta Mycologica, 52(1), Article 1093. https://doi.org/10.5586/am.1093

Gierczyk, B., Szczepkowski, A., Kujawa, A., & Ślusarczyk, T. (2019). Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland). Part 2. Acta Mycologica, 54(1), Article 1116. https://doi.org/10.5586/am.1116

Gierczyk, B., Szczepkowski, A., Ślusarczyk, T., & Kujawa, A. (2019). Contribution to knowledge of fungal biota of Kampinos National Park (Poland): Part 3. Acta Mycologica, 54(2), Article 1129. https://doi.org/10.5586/am.1129

Gierczyk, B., Ślusarczyk, T., Szczepkowski, A., & Kujawa, A. (2019). XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej [24th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials for recognition of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest]. Przegląd Przyrodniczy, 30(2), 3–32.

Gierczyk, B., & Ślusarczyk, T. (2020). Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski [Contribution to the knowledge of the mycobiota of the Greater Poland]. Przegląd Przyrodniczy, 31(1), 3–83.

Hryniewiecki, T. (2004). Krajobraz po trąbie powietrznej [Landscape after a tornado]. Puszcza Kampinoska, 43(3), 8–9.

Huhtinen, S. (1993). New or less known hyaloscyphaceous fungi from the Canadian timberline. Arctic and alpine mycology 3. Bibliotheca Mycologica, 150, 93–103.

Jaklitsch, W. M., & Voglmayr, H. (2019). European species of Dendrostoma (Diaporthales). MycoKeys, 59, 1–26. https://doi.org/10.3897/mycokeys.59.37966

Jando, K., & Kukwa, M. (2003). Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne projektowanego rezerwatu “Wiszące Torfowiska na jeziorem Jaczno” oraz terenów przyległych do jeziora Jaczno w Suwalskim Parku Krajobrazowym (północno-wschodnia Polska) [Lichens, lichenicolus and resinicolous fungi of the planned nature reserve “Wiszące Torfowiska nad jeziorem Jaczno” and the areas adjacent to Lake Jaczno in Suwalski Landscape Park (NE Poland)]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 22(1), 3–17.

Kałucka, I. (2009). Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Polish Botanical Society. https://doi.org/10.5586/mb.2009.001

Karasiński, D. (2016). Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka mykobioty [Aphylloporoid fungi of the Kaszuby Landscape Park Vol. 1. Characteristics of the mycobiota]. Acta Botanica Cassubica, Monographiae, 7, 1–198.

Karasiński, D., & Domian, G. (2016). Nowe stwierdzenie gąbczaka aksamitnego Spongipellis delectans w rezerwacie Osetno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie) [New record of Spongipellis delectans in the Osetno reserve in the Beech Forest (Puszcza Bukowa, Western Pomerania)]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 72(3), 219–227.

Karasiński, D., & Wołkowycki, M. (2015). An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). Polish Botanical Journal, 60(2), 217–292. https://doi.org/10.1515/pbj-2015-0034

Kartawik, N., Behnke-Borowczyk, J., Bikowski, S., & Łakomy, P. (2019). Sphaeropsis sapinea and fungi coexisting in dead pine trees. In M. Ruszkiewicz-Michalska, I. Skrobek, & S. Piskorski (Eds.), MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12–13 kwietnia 2019. Książka abstraktów [MycoRise Up! Young in mycology. Nationwide mycological conference for students and PhD students. April 12–13, 2019. Proceedings] (pp. 27–28). Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Knudsen, H., & Vesterholt, J. (Eds.). (2012). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera (2nd ed.). Nordsvamp.

Kowalewska, A., & Kukwa, M. (2013). Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne rezerwatu “Buki Mierzei Wiślanej” (N Polska) [Lichenized, lichenicolous, and resinicolous fungi of the “Buki Mierzei Wiślanej” nature reserve (N Poland)]. Acta Botanica Cassubica, 12, 67–79.

Kowalski, T. (1988). Zur Pilzflora toter Kiefernnadeln [Contribution to the mycoflora of dead pine needles]. Zeitschrift für Mykologie, 54(2), 159–173.

Kowalski, T. (1990). Fungi infecting the shoots and stems of Pinus sylvestris and P. nigra in Southern Poland. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, 360, 15–29.

Kowalski, T., & Domański, S. (1983). Występowanie i przyczyny odwierzchołkowego zamierania pędów Pinus nigra, P. silvestris i P. strobus w niektórych drzewostanach południowej Polski w latach 1979–1980 [Occurrence and source of the shoot top die-back of Pinus nigra, P. silvestris, and P. strobus in some forest stands in southern Poland in 1979–1980]. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 22, 19–34.

Kowalski, T., & Poździk, P. (1993). Grzyby endofityczne w żywych igłach Pinus sylvestris L. [Endophytic fungi in living smptomless needles of Pinus sylvestris L.]. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 31, 17–30.

Kowalski, T., Rzepecka, M., & Twaróg, S. (1994). Badania nad porażeniem Pinus nigra przez Crumenulopsis sororia w warunkach szkodliwego oddziaływania imisji przemysłowych [Study on the attack of Pinus nigra by Crumenulopsis sororia under the harmful effect of industrial emissions]. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 32, 69–80.

Kowalski, T., Sowa, J., & Łakomy, P. (2019). Mykobiota w obrębie strzał zamierających świerków w Leśnym Kompleksie Promocyjnym “Puszcza Białowieska” i jej ekologiczne funkcje [Mycobiota in trunks of dying spruce trees in the “Puszcza Białowieska” Promotional Forest Complex and its ecological function]. Sylwan, 163(6), 496–507. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019015

Kowalski, T., & Zych, P. (2002a). Endophytic fungi in needles of Pinus nigra growing under different site conditions. Polish Botanical Journal, 47(2), 251–257.

Kowalski, T., & Zych, P. (2002b). Fungi isolated from living symptomless shoots of Pinus nigra growing in different site conditions. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, 11, 107–116.

Król, E. D., Machowicz-Stefaniak, Z., Zimowska, B., Abramczyk, B. A., & Zalewska, E. D. (2015). Grzyby zasiedlające nasiona wybranych gatunków drzew leśnych [Fungi inhabiting seeds of selected forest tree species]. Sylwan, 159(2), 135–141.

Kučera, V., & Kautmanová, I. (2011). Contribution to the knowledge of macrofungi of the Muránska planina National Park and adjacent areas. Reussia, 6(1–2), 87–96.

Kujawa, A. (2020). Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej [Macroscopic fungi of Poland in mycological literature]. Retrieved January 29, 2020, from http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm.

Kujawa, A., Gierczyk, B., Gryc, M., & Wołkowycki, M. (2019). Grzyby Puszczy Knyszyńskiej [Fungi of the Puszcza Knyszyńska]. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las; Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.

Kujawa, A., Szczepkowski, A., Gierczyk, B., & Ślusarczyk, T. (2018). Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych [How many fungal species grow in the Białowieża Forest? Exhibitions of fungi as a source of new data]. Sylwan, 162(11), 933–949. https://doi.org/10.26202/sylwan.2018118

Kukwa, M., Kowalewska, A., Śliwa, L., Czarnota, P., Czyżewska, K., Flaku, A., Kubiak, D., Wilk, K., Dimos-Zych, M., Kolanko, K., Szymczyk, R., Lipnicki, L., Adamska, E., Bielec, D., Guzow-Krzemińska, B., Gruszka, W., Hachułka, M., Jabłońska, A., Oset, M., ... Lazarus, M. (2012). Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska) [Lichens and lichenicolous fungi of the Wdzydzki Landscape Park (Pomorze Gdańskie, N Poland)]. Acta Botanica Cassubica, 11, 75–103.

Kukwa, M., Schiefelbein, U., Czarnota, P., Halada, J., Kubiak, D., Palice, Z., & Naczk, A. (2008). Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. Bryonora, 41, 1–11.

Kwaśna, H., & Łakomy, P. (2006). Rosellinia aquila among fungi on branches of sessile oak with symptoms of decline. Journal of Phytopathology, 154(4), 224–229. https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.2006.01088.x

Lettau, G. (1912). Beiträge zur Lichenenflora von Ost- und Westpreussen [Contribution to the lichen biota of East and West Prussia]. In Festschrift zum 50 jährigen bestehen des preussischen botanischen vereins e.v. 1862–1912 [Anniversary publication for the 50th anniversary of the Prussian Botanical Association 1862–1912] (pp. 17–91). Hartungsche Buchdrickerei.

Lisiewska, M. (1987). Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Gąskowate I (Tricholomataceae). Grzybówka (Mycena) [Basidiomycetes. Agaricales. Tricholomataceae I. Mycena]. PWN.

Lisiewska, M. (1992). Wpływ obecności paśników na pojaw synantropijnych macromycetes w Karkonoskim Parku Narodow [The influence of feeding racks on the appearance of synanthropic macromycetes in the Karkonosze National Park]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 41, 149–174.

Lorenc, H. (2012). Maksymalne prędkości wiatru w Polsce [Maximum wind speed in Poland]. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Lubański, A. (2003). Kalendarium [Calendar]. In R. Andrzejewski (Ed.), Kampinoski Park Narodowy. Tom 1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego [Kampinos National Park. Vol. 1. Nature of the Kampinos National Park] (pp. 25–33). Kampinoski Park

Narodowy.

Ławrynowicz, M. (1973). Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej [Higher macroscopic fungi in the oak-hornbeam forests of the central Poland]. Acta Mycologica, 9(2), 133–204. https://doi.org/10.5586/am.1973.012

Ławrynowicz, M., Dziedziński, T., & Szkodzik, J. (2002a). Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the “Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). Acta Mycologica, 37(1–2), 63–76. https://doi.org/10.5586/am.2002.006

Ławrynowicz, M., Dziedziński, T., & Szkodzik, J. (2002b). Obserwacje mikologiczne w rezerwacie “Dolina rzeki Brdy” w Borach Tucholskich [Mycological observations in “Dolina rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie]. In M. Ławrynowicz & B. Rózga (Eds.), Tucholski Park Krajobrazowy 1985–2000. Stan poznania [Tuchola Landscape Park 1985–2000. State of knowledge] (pp. 384–405). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Łuszczyński, J. (2007). Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Polish Botanical Society. https://doi.org/10.5586/mb.2007.001

Łuszczyński, J. (2008). Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Marciszewska, K., Szczepkowski, A., & Otręba, A. (2020). Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) colonization by macrofungi in the fourth season of its decline due to different control measures in the Kampinos National Park. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 62(1), 78–87. https://doi.org/10.2478/ffp-2020-0009

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., & Zając, M. (2002). Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Mułenko, W., Kozłowska, M., & Sałata, B. (2004). Microfungi of the Tatra National Park. A checklist. In Z. Mirek & A. Roniker (Eds.), Biodiversity of the Tatra National Park (Vol. 1). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Mułenko, W., Majewski, T., & Ruszkiewicz-Michalska, M. (2008). A preliminary checklist of micromycetes in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Obidziński, A. (2001). Zaburzenie jako element dynamiki lasu [Disturbance as an element of forest dynamics]. Sylwan, 145(5), 51–59.

Odonticium septocystidiatum (Burt) Zmitr. & Spirin. (2021). NDFF Verspreidingsatlas. Retrieved February 15, 2021, from https://www.verspreidingsatlas.nl/0482010.

Ohlert, A. (1870). Zusammenstellung der Lichenes der Provinz Preussen [A checklist of the lichens of Prussia Province]. Schriften Der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft Zu Königsberg, 11, 1–51.

Operat Ochrony Ekosystemów Leśnych na okres 01.01.2002–31.12.2021 [Forest ecosystem protection operate for January 1, 2020 – December 31, 2021]. (2002). BULiGL.

Pickett, S., & White, P. (1985). The ecology of natural disturbance and patch dynamics. Academic Press.

Przybył, K. (1990). Sphaeropsis sapinea shoot blight of Pinus nigra, P. ponderosa, and P. jeffreyi in Kórnik Arboretum. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, 360, 103–107.

Raitviir, A. (2004). Revised synopsis of the Hyaloscyphaceae. Institute of Zoology and Botany, Estonian Agricultural University.

Rehman, A. (1879). Systematyczny przegląd porostów, znalezionych dotąd w Galicyi zachodniej, opracowany na podstawie własnych i cudzych spostrzeżeń [A systematic review of lichen hitherto found in western Galicia compiled on the basis of the author’s own and other observations]. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej AU, 13(2), 1–66.

Ryvarden, L., Melo, I., & Niemelä, T. (2017). Poroid fungi of Europe (2nd ed.). Fungiflora.

Sánchez, R. M., & Bianchinotti, M. V. (2010). New records in the Tubeufiaceae from Andean Patagonian forests of Argentina. Mycotaxon, 111, 131–141. https://doi.org/10.5248/111.131

Scheuer, C., & Chlebicki, A. (1997). Recent collections of miscellaneous microfungi from south Poland. Acta Mycologica, 32(2), 147–172. https://doi.org/10.5586/am.1997.014

Schiefelbein, U. T., Czarnota, P., Thüs, H., & Kukwa, M. (2012). The lichen biota of the Drawieński National Park (NW Poland, Western Pomerania). Folia Cryptogamica Estonica, 49, 59–71.

Schroeter, J. (1889). Die Pilze Schlesiens I [Fungi of Silesia I]. J. U. Kern’s Verlag.

Schroeter, J. (1908). Die Pilze Schlesiens II [Fungi of Silesia II]. J. U. Kern’s Verlag.

Sierota, Z., Grodzki, W., & Szczepkowski, A. (2019). Abiotic and biotic disturbances affecting forest health in Poland over the past 30 years: Impacts of climate and forest management. Forests, 10(1), Article 75. https://doi.org/10.3390/f10010075

Sokół, S. (2000). Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie [The Ganodermataceae of Poland. Taxonomy, ecology, and distribution]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stadler, M., Læssøe, M., Fournier, J., Decock, C., Schmieschek, B., Tichy, H.-V., & Peršoh, D. (2014). A polyphasic taxonomy of Daldinia (Xylariaceae). Studies in Mycology, 77, 1–143. https://doi.org/10.3114/sim0016

Stocka, T. (2010). Choroby grzybowe występujące na uprawach leśnych na gatunkach iglastych [Fungal diseases occurring on coniferous trees species in forest cultures]. Wydawnictwo Świat.

Szczepkowski, A., Kujawa, A., Karasiński, D., & Konik, J. (2010). XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej – ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów [The XVI Fungi Exposition of the Białowieża Forest – General characteristic of gathered fungi]. Parki Nararodowe i Rezerwaty Przyrody, 29(4), 116–120.

Szkodzik, J. (2005). Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland. Acta Mycologica, 40(1), 113–131. https://doi.org/10.5586/am.2005.011

Szwagrzyk, J. (2000). Rozległe naturalne zaburzenia w ekosystemach leśnych: ich zasięg, charakter i znaczenie dla dynamiki lasu [Large-scale natural disturbances in forest ecosystems: Their distribution, character, and role in forest dynamics]. Wiadomości Ekologiczne, 46(1), 3–19.

Szwagrzyk, J., Gazda, A., Dobrowolska, D., Chećko, E., Zaremba, J., & Tomski, A. (2018). Natural regeneration following wind disturbance increases the diversity of managed lowland forests in NE Poland. Journal of Vegetation Science, 29, 898–906. https://doi.org/10.1111/jvs.12672

Szymczyk, R., Kukwa, M., Flakus, A., Rodriguez Flakus, P., Krzewicka, B., Zaniewski, P., Szydłowska, J., Szczepańska, K., Adamska, E., Bielec, D., Hachułka, M., & Grochowski, P. (2014). Lichens and allied non-lichenized fungi on the Special Area of Conservation Natura 2000 “Swajnie” PLH 280046 (northern Poland). Polish Journal of Natural Science, 29(4), 319–336.

Taszarek, M., & Gromadzki, J. (2017). Deadly tornadoes in Poland from 1820 to 2015. Monthly Weather Review, 145, 1221–1243. https://doi.org/10.1175/MWR-D-16-0146.1

Tomšovský, M. (2012). Delimitation of an almost forgotten species Spongipellis litschaueri (Polyporales, Basidiomycota) and its taxonomic position within the genus. Mycological Progress, 11(2), 415–424. https://doi.org/10.1007/s11557-011-0756-z

Truszkowska, W. (1965). Niektóre Pyrenomycetes zebrane w Puszczy Białowieskiej II [Some pyrenomycetes collected in Białowieża Primeval Forest. II]. Acta Mycologica, 1, 105–120. https://doi.org/10.5586/am.1965.008

Truszkowska, W. (1976). Grzyby z rodzajów Pseudovalsa, Melanconis, Cryptospora występujące w Polsce [Fungi from genera Pseudovalsa, Melanconis, and Cryptospora in Poland]. Acta Mycologica, 12(1), 91–112. https://doi.org/10.5586/am.1976.003

Truszkowska, W. (1977). Notatki mikologiczne z rezerwatu Puszcza Śnieżnej Białki [Mycological notes from the Puszcza Śnieżna Białki reserve]. Acta Mycologica, 13(1), 11–15. https://doi.org/10.5586/am.1977.002

Truszkowska, W., & Chlebicki, A. (1983). Pyrenomycetes występujące w zbiorowiskach leśnych Wzgórz Strzelińskich (Dolny Śląsk) [Pyrenomycetes from the forest communities of the hills of Strzelin]. Acta Mycologica, 19(1), 129–157. https://doi.org/10.5586/am.1983.015

Tyburski, Ł. (2015). 10 lat po huraganie [10 years after the hurricane]. Środowisko, 6(510), 25.

Tyburski, Ł. (2019). Odnowienie naturalne w Kampinoskim Parku Narodowym na przykładzie powierzchni po wiatrołomie – badania wstępne [Natural regeneration in the Kampinos National Park on the example of a windfall surface – Preliminary research]. Przegląd Leśniczy, 1, 10–12.

Tyburski, Ł., & Przybylski, P. (2016). Przykłady działań z zakresu ochrony czynnej realizowane w lasach Kampinoskiego Parku Narodowego [The examples of actions of active conservation in the forests of Kampinos National Park]. Ekonomia i Środowisko, 1(56), 199–207.

Volobuev, S., & Tokareva, A. (2017). Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) in forests of the middle part of Luga River valley, Leningrad Oblast, Russia. Karstenia, 57, 37–47. https://doi.org/10.29203/ka.2017.482

Weber-Czerwińska, E. (1967). Obserwacje fenologiczne dotyczące grzybów występujących na drzewach i krzewach w parku w Koniczynce koło Torunia [Phenological observations on the fungi occurring on the trees and shrubs in the park of the experimental farm Koniczynka near Toruń]. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D, 8(3), 1–96.

Wergen, B. (2018). Handbook of Ascomycota. Fungiparadise Production.

Willig, M. R., & Presley, S. J. (2018). Biodiversity and disturbance. In D. A. DellaSala & M. I. Goldstein (Eds.), The encyclopedia of the Anthropocene. Vol. 3. Biodiversity (pp. 45–51). Elsevier. https://doi.org/g3nf

Wojewoda, W. (2000). Punctularia strigosozonata (Fungi, Corticiaceae) in Poland and North Korea. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 45(1–2), 501–507.

Wojewoda, W. (2002). Punctularia strigosozonata (Schwein.) P. H. B. Talbot. In W. Wojewoda (Ed.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 2 (pp. 81–83). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Wojewoda, W. (2003). Checklist of Polish larger Basidiomycetes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science.

Wojewoda, W., Heinrich, Z., & Komorowska, H. (2002). Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. In W. Wojewoda (Ed.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 2 (pp. 119–126). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Wojewoda, W., Kozak, M., Mleczko, P., & Karasiński, D. (2016). Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie) [Macrofungi of the Gorce Mts (Western Carpathians)]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Wojewoda, W., & Ławrynowicz, M. (2006). Red list of the macrofungi in Poland. In Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, & Z. Szeląg (Eds.), Red list of plants and fungi in Poland (pp. 54–70). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Zajączkowski, J. (1991). Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu [Forest resistance to wind and snow damage]. Wydawnictwo Świat.

Zaniewski, P. T., & Fojcik, B. (2020). Wykorzystanie mszaków i porostów w bioindykacyjnej ocenie pionowego zróżnicowania warunków mikrosiedliskowych ekosystemów leśnych na przykładzie wiatrołomów w Kampinoskim Parku Narodowym [Application of bryophytes and lichens in the bioindicative assessment of the vertical differentiation of forest ecosystem habitat conditions on the example of windthrowns in the Kampinos National Park]. Sylwan, 164(9), 747–757. https://doi.org/10.26202/sylwan.2020038

Zaniewski, P. T., Szczepkowski, A., Gierczyk, B., Kujawa, A., Ślusarczyk, T., & Fojcik, B. (2019). Pionowe zróżnicowanie bogactwa i składu gatunkowego myko-, lichen- i briobioty drzew powiatrołomowych w Kampinoskim Parku Narodowym [Vertical differentiation of the richness and species composition of the myco-, licheno-, and briobiota of windthrown trees in the Kampinos National Park]. Sylwan, 163(12), 980–988. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019091
DOI: https://doi.org/10.5586/am.5610

Journal ISSN:
  • 2353-074X (online)
  • 0001-625X (print; ceased since 2015)
This is an Open Access journal, which distributes its content under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits redistribution, commercial and non-commercial, provided that the content is properly cited.
The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s principles.
The journal publisher is a member of the Open Access Scholarly Publishers Association.
The journal content is indexed in Similarity Check, the Crossref initiative to prevent scholarly and professional plagiarism.
Publisher
Polish Botanical Society