New and noteworthy species of lichens from the Augustów Forest (northeastern Poland)

Anna Matwiejuk

Abstract


The Augustów Forest is one of the biggest forest complex in Poland. In this paper, 13 rare species of lichens from Augustów Forest are presented. Four of these species are new to Augustów Forest: Bacidina egenula, Lecanora persimilis, Rhizocarpon reductum, Scoliciosporum pruinosum and one species, Rhizocarpon hochstetteri, is new to northeastern Poland. Short notes on their features and distributions are provided.

Keywords


biodiversity; lichenized fungi; new records; distribution

Full Text:

PDF

References


Fałtynowicz W. Porosty Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 1994;13(3):9–28.

Cieśliński S. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej. Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae. 2003;15:1–426.

Zielińska J. Porosty rezerwatu Starożyn. Acta Mycol. 1969;5:135–148. https://doi.org/10.5586/am.1969.012

Kukwa M. Lepraria incana (L.) Ach. In: Bielczyk U, Cieśliński S, Fałtynowicz W, editors. Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. P. 4. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2004. p. 45–57.

Kukwa M. Lecanora thysanophora (Lecanoraceae, zlichenizowane Ascomycota) w Polsce. Fragm Florist Geobot Pol. 2005;12(2):385–391.

Czyżewska K, Motiejūnaitė J, Cieśliński S. New and noteworthy species of lichens and allied fungi from north-eastern Poland. Acta Mycol. 2005;40(2):277–291. https://doi.org/10.5586/am.2005.025

Ryś A. Granicznik płucnik Lobaria pulmonaria w Lasach Państwowych i jego ochrona. Olsztyn: Studio AVALON; 2005.

Motiejūnaitė J, Czyżewska K. Additions to the biota of lichens and lichenicolous fungi of Poland with note on Lecania prasinoides in Eastern and Central Europe. Pol Bot J. 2008;3(2):155–162.

Syrek M, Kukwa M. Taxonomy of the lichen Cladonia rei and its status in Poland. Biologia. 2008;63(4):493–497. https://doi.org/10.2478/s11756-008-0092-1

Matwiejuk A, Zbyryt A. Nowe stanowisko Lobaria pulmonaria (Stictaceae) z apotecjami w Polsce. Fragm Florist Geobot Pol. 2013;20(1):154–158.

Kukwa M. The lichen genus Lepraria in Poland. Lichenologist. 2006;38(4):293–305. https://doi.org/10.1017/S0024282906005962

Kukwa M. The lichen genus Ochrolechia in Poland II. Sorediate taxa with variolaric acid. Herzogia. 2008;21:5–24.

Kukwa M. The genus Ochrolechia in Europe. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; 2008.

Czarnota P. The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2007. (Polish Botanical Studies; vol 23).

Jabłońska A, Kukwa M. The lichen genus Ochrolechia in Poland. I. Ochrolechia androgyna s. lat. and Ochrolechia arborea. Herzogia. 2007;20:13–27.

Czarnota P, Kukwa M. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. II. The genus Psilolechia. Folia Cryptogam Est. 2008;44:9–15.

Kowalewska A, Kukwa M, Ostrowska I, Jabłońska A, Oset M, Szok J. The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland. Herzogia. 2008;1:61–78.

Oset M, Kukwa M. The lichen genus Pertusaria in Poland I. P. multipuncta and P. ophthalmiza. Acta Mycol. 2010;45(2):231–238. https://doi.org/10.5586/am.2010.028

Kukwa M, Schiefelbein U, Czarnota P, Halada J, Kubiak D, Palice Z, et al. Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. Bryonora. 2008;41:1–11.

Matwiejuk A. The revision of specimens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group (lichenized Ascomycota) from northeastern Poland deposited in the herbarium collections of University in Bialystok. Acta Mycol. 2016;51(2):1087. https://doi.org/10.5586/am.1087

Orange A, James PW, White FJ. Microchemical methods for the identification of lichens. London: British Lichen Society; 2001.

Fałtynowicz W, Kossowska M. The lichens of Poland. A fourth checklist. Wrocław: Biologica Silesiae; 2016. (Acta Botanica Silesiaca, Monographiae; vol 8).

Aptroot A. Notes on taxonomy, distribution and ecology of Anisomeridium polypori. Lichenologist. 1999;31(6):641–642. https://doi.org/10.1006/lich.1999.0233

Fałtynowicz W. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003.

Kubiak D. Lichens and lichenicolous fungi of Olsztyn town (NE Poland). Acta Mycol. 2005;40(2):293–332. https://doi.org/10.5586/am.2005.026

Łubek A. Antropogeniczne przemiany bioty porostów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny. Fragm Florist Geobot Pol. 2007;10:3–94.

Śliwa L. A revision of the Lecanora dispersa complex in North America. Pol Bot J. 2007;52(1):1–70.

Cieśliński S, Czyżewska K, Fabiszewski J. Red list of the lichens in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 73–89.

Cieśliński S, Tobolewski Z. Porosty Polski północno-wschodniej. I. Acta Mycol. 1989;27:57–100. https://doi.org/10.5586/am.1989.003

Bystrek J, Matwiejuk A. Porosty rezerwatu Monkinie w Wigierskim Parku Narodowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio C, Biologia. 1994;49(3):31–42.

Bystrek J, Przepiórkowska A. Porosty rezerwatu Sernetki w Wigierskim Parku Narodowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio C, Biologia. 1994;49(4):43–58.

Bystrek J, Matwiejuk A. Porosty obszarów chronionych i proponowanych do ochrony w lasach wigierskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio C, Biologia. 1999,54:93–124.

Golubkov V, Matwiejuk A. Some new records of Rhizocarpon from north-eastern Poland and north-western Belarus. Acta Mycol. 2009;44(2):201–210. https://doi.org/10.5586/am.2009.018

Fryday AM. A revision of the species of the Rhiyocarpon hochstetteri group occurring in the British Isles. Lichenologist. 2002;34(6):451–477. https://doi.org/10.1006/lich.2002.0416

Matwiejuk A. Rhizocarpon lavatum and R. reductum (Rhizocarpaceae, Ascomycota), two misunderstood taxa found in the Gorce Mts (Polish Carpathians). Acta Mycol. 2012;47(1):121–126. https://doi.org/10.5586/am.2012.013

Fryday AM. On Rhizocarpon obscuratum (Ach.) Massal., with notes on some related species in the British Isles. Lichenologist. 2000;32:207–224. https://doi.org/10.1006/lich.2000.0269

Ihlen PG. Taxonomy of the non-yellow species of Rhizocarpon (Rhizocarpaceae, lichenized Ascomycota) in the Nordic countries, with hyaline and muriform ascospores. Mycol Res. 2004;108:533–570. https://doi.org/10.1017/S0953756204009803