Contribution to the lichen biota of the Stawy Milickie nature reserve and its adjacent area (Lower Silesia, southwestern Poland)

Edyta Kaźmierska, Maria Kossowska

Abstract


The paper presents the results of lichenological investigations conducted in the eastern part of the Stawy Milickie nature reserve and its buffer zone (Barycz Valley, southwestern Poland). The study area is a famous waterfowl refuge, consisting of several fishpond complexes, together with adjacent forests, meadows, and villages. In total 72 lichen taxa were recorded, growing on bark and branches of trees and shrubs, stumps, wood, soil, and anthropogenic rock substrates (mortar, concrete, bricks, etc.). Six species, namely Evernia prunastri, Flavoparmelia caperata, Hypogymnia tubulosa, Parmelina tiliacea, Physconia distorta, and Pleurosticta acetabulum, are threatened in Poland. As represented by single young thalli, they indicate the recent improvement of environmental conditions. The lichen biota of the study area is typical for the lowland regions of western and southwestern Poland.

Keywords


lichens; lichenized fungi; species diversity; habitat groups; Barycz Valley

Full Text:

PDF

References


Kossowska M, Fałtynowicz W. Monitoring stanu atmosfery w Karkonoskim Parku Narodo­wym z wykorzystaniem porostów nadrzewnych jako biowskaźników. In: Mazur A, Raj A, Knapik R, editors. Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodo­wym. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy; 2008. p. 280–289.

Adamska E. Lichen recolonization in the city of Toruń. Ecological Questions. 2011;15:119–125. http://dx.doi.org/10.2478/v10090-011-0043-2

Lisowska M. Lichen recolonization in an urban-industrial area of southern Poland as a result of air quality improvement. Environ Monit Assess. 2012;179(1):177–190. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-010-1727-6

Kossowska M, Fałtynowicz W, Dimos-Zych M. Porosty wracają w Karkonosze – wstępne wyniki 2 etapów monitoringu lichenologicznego w Karkonoskim Parku Narodowym. Peckiana. 2014;9:45–48.

Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2002.

Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw) of 9 October 2014, item 1408.

Orange A, James PW, White FJ. Microchemical methods for the identification of lichens. London: British Lichen Society; 2001.

Index Fungorum [Internet]. 2016 [cited 2016 Jun 7]. Available from: http://www.indexfungorum.org

Smith CW, Aptroot A, Coppins BJ, Fletcher A, Gilbert OL, James PW, et al., editors. The lichens of Great Britain and Ireland. London: British Lichen Society; 2009.

Arup U, Søchting U, Frödén P. A new taxonomy of the family Teloschistaceae. Nord J Bot. 2013;31:16–83. http://dx.doi.org/10.1111/j.1756-1051.2013.00062.x

Anioł-Kwiatkowska J, Berdowski W, Koła W, Kwiatkowski P, Macicka T, Panek E, et al. Charakterystyka botaniczna rezerwatu ornitologicznego “Stawy Milickie”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne. 1995;62:199–233.

Fałtynowicz W. The lichens of Western Pomerania (NW Poland). An ecogeographical study. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 1992. (Polish Botanical Studies; vol 4).

Glanc K, Kapuściński R, Król I. Flora porostów okręgu baryckiego w Krainie Wielkopolsko-Kujawskiej. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1971;32:23–38.

Szafer W. Szata roślinna Polski niżowej. In: Szafer W, editor. Szata roślinna Polski. Vol 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1972. p. 17–188.

Kossowska M. Biota porostów Karkonoszy – historia i stan obecny. In: Lis JA, Mazur MA, editors. Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Opole: Uniwersytet Opolski; 2007. p. 83–93.

Szczepańska K. Antropogeniczne przemiany bioty porostów Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Wrocław: Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej; 2008. (Acta Botanica Silesiaca. Monographiae; vol 4).

Kubiak D. Porosty rezerwatu Dębno koło Rawicza (S Wielkopolska). Badania Fizjograficz­ne nad Polską Zachodnią: Seria B – Botanika. 1999;48:233–237.

Kubiak D, Biedunkiewicz A. Biota porostów rezerwatów przyrody uroczyska “Pępowo” (SW Wielkopolska). Acta Botanica Silesiaca. 2015;11:129–140.

Cieśliński S, Czyżewska K, Fabiszewski J. Red list of the lichens in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 71–79.