Vol 8, No 1 (1959)

Table of Contents

Wpływ boru na przewodzenie soli sodowej kwasu 2,4-D w roślinie [The effect of boron on the translocation of the sodium salt of 2,4-D in the plant]
M. Michniewicz, K. Kurowska
PDF
5-10
Obserwacje nad chorobami wirusowymi ziemniaków i doświadczenia z przenoszeniem się wirusów na drodze mechanicznej [Observations upon virus diseases of potatoes and experiments with mechanical trans-mission of viruses]
K. Zaleski, D. Książek
PDF
11-47
Wpływ krótkich fotoperiodów na morfologię kłosa pszenic jarych i ozimych (Triticum vulgare) [Influence of short day on the morphology of spikes in summer and winter wheat (Triticum vulgare)]
M. Wisłocka
PDF
49-65
Studia nad miejscowymi odmianami zbóż z rejonu Karpat. Cz. I: Jęczmień jary - Hordeum vulgare L. s.l. [Studies on the local cereal varieties grown in the Carpathian Mountains. I. Spring barley - Hordeum vugare L. s.l.]
J. Sawicki
PDF
67-150
Dynamika regulatorów wzrostu w procesie jarowizacji pszenicy ozimej „Leszczyńska Wczesna". Cz. I. Zawartość substancji wzrostowych w różnych etapach jarowizacji nasion [Dynamics of growth regulators in the process of vernalization of winter wheat „Leszczyńska Wczesna". I. Contents of growth substances in different stages of vernalization of seeds]
T. Kentzer
PDF
151-168
Gatunki z rodzaju Fusarium występujące na modraku (Crambe abyssinica Hochst.) [Fusarium species occurring on Crambe (Crambe abyssinica Hochst.)]
H. Zarzycka
PDF
169-183
Grzyby z rodzaju Fusarium znalezione na dyni oleistej [Fungi of the genus Fusarium occurring in oil squash plants]
W. Balul
PDF
185-200
Wpływ obniżonej wilgotności gleby na transpirację i oddychanie jęczmienia i pszenicy jarej [Influence of a reduced humidity of the soil on transpiration and respiration of barley and spring wheat]
B. Gej
PDF
201-215
Wpływ klimatu wysokogórskiego na procentową zawartość skrobi w bulwach ziemniaczanych [Influence of mountain climate on the starch content of potato tubers]
M. Dwuraźna
PDF
217-244