Vol 19 (1966)

Table of Contents

Miłek wiosenny (Adonis vernalis L.) jako nowy żywiciel mączniaka właściwego Sphaerotheca fuliginea (Schlechtendal) Salmon [Adonis vernalis L. as nev host plant of powdery mildew - Sphaerotheca fuliginea (Schlechtendal) Salmon]
Józef Kowalski
PDF
5-16
Cechy morfologiczne koszyczka kwiatowego Callistephus chinensis Nees. i ich wzajemna zależność [Morphological features of the capitula of Callistephus chinensis Nees. and their matual relations]
Krystyna Kukułczanka
PDF
17-31
Charakterystyka i rozwój aparatów wentylacyjnych w skórce jabłek odmiany 'McIntosh' z uwzględnieniem tkanek subepidermalnych [Charakteristic and development of ventilation apparatus in the epidermis of apples of the 'McIntosh' variety with reference to the subepidermal tissues]
Jadwiga Miszkiel
PDF
33-58
Badania nad etiologią bakteryjnej nekrozy kwiatostanów kolendry - Coriandrum sativum [Investigations on the etiology of bacterial necrosis of coriander (Coriandrum sativum) inflorescens]
Wacława Godlewska-Lipowa
PDF
59-91
Wpływ niektórych czynników na występowanie i przenoszenie wirusa wąskolistności łubinu żółtego przez nasiona [Influence of some factors on the occurrence and seedtransmission of narrow leaf virus of yellow lupin]
W. Błaszczyk, Cz. Kowalska
PDF
93-104
Badania nad biologią owocowania Rhododendron flavum Don (syn. Azalea pontica L.) [Investigations on the biology of fructification of Rhododendron flavum Don (syn. Azalea pontica L.)]
Stanisława Dąbrowska
PDF
105-110
Wpływ usuwania pąków kwiatowych, kwiatów i zawiązków owoców na zawartość związków azotowych w krótkopędach jabłoni [The effect of removal of flower-buds, fIowers and fruitlets on the content of nitrogen compounds in the opple spurs]
M. Bielińska-Czarnecka
PDF
111-128
Changes in angle width between the main axis and a branch in young pines (Pinus silvestris L.)
L. S. Jankiewicz
PDF
129-142