The vascular plant species of the Krugłe Bagno aquatic peatland complex (Łęczna – Włodawa Lakeland)

Barbara Banach, Magdalena Pogorzelec, Artur Serafin, Agnieszka Szczurowska, Alicja Buczek

Abstract


This paper presents the richness of vascular plant species of the Krugłe Bagno aquatic peatland complex and its structure.

A field study was carried out in the growing seasons of 2008–2010.

The aim of the study was to determine the species richness of the flora and its characteristics as well as to document changes in its composition taking place in successive years of the study.

Based on the obtained results, it can be concluded that the stability of the qualitative and quantitative structure of the phytocoenoses and abiotic environmental factors bodes well for the maintenance of this aquatic peatland complex in good condition. However, due to the specificity of its species composition (a large proportion of stenobiontic species), it seems advisable to monitor regularly the biotic and abiotic conditions of this habitat.


Keywords


vascular plant species; peatland plants; dynamic trends; Krugłe Bagno

Full Text:

PDF

References


Sienkiewicz J. Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury. Ochr Śr Zasobów Nat. 2010; 45: 7–29.

Kucharski L. Przyrodnicze znaczenie zagłębień bezodpływowych w rolniczym krajobrazie Pojezierza Kujawskiego. Przegląd Nauk Wydz Melior Inż Śr. 1996; 10: 33–38.

Łachacz A. Użytki ekologiczne w Kotlinie Kurpiowskiej. Zesz Probl Post Nauk Rol. 1997; 435: 85–97.

Dierssen K. Peatland vegetation and the impact of man. In: Bragg OM, Hulme PD, Ingram HAP, Robertson RA, editors. Peatland ecosystems and man: an impact assessment. Dundee: Department of Biological Sciences, University of Dundee; 1992. p. 67–93.

Jasnowska J, Jasnowski M. Zagrożone gatunki flory torfowisk. Chrońmy Przyr Ojcz. 1977; 33(4): 5–14.

Pawlaczyk P. Torfowiska w obliczu zagrożeń powodowanych przez rozwój obcych gatunków inwazyjnych. In: Dajdok Z, Pawlaczyk P, editors. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników; 2009. p. 19–20.

Budyś A. The synanthropisation of vascular plant flora of mires in the coastal zone (Kashubian coastal region,

N Poland): range, reasons for and spatial characteristics. Łódź: Polish Botanical Society; 2008. (Monographiae botanicae; vol 98).

Buczyński P, Staniec B. Waloryzacja godnego ochrony torfowiska Krugłe Bagno (Pojezierze Łęczynsko-Włodawskie) w oparciu o wybrane elementy jego fauny. Rocz Nauk Pol Tow Ochr Przyr Salamandra. 1998; 2: 95–107.

Kolejko M, Wolnicki J, Radwan S. Preliminary studies on the occurrence of swamp-minnow Eupallasella Perenurus (Pallas 1814) in the Aquatic Ecosystems of Polesie Lubelskie (Poland). Acta Agrophys. 2006; 1(1): 395–397.

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M, editors. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN; 2005. (vol 3).

Zarzycki K, Trzcińska-Tacik H, Różański W, Szeląg Z, Wołek J, Korzeniak U. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 2).

Chmiel J. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w XIX i XX wieku. Poznań: Sorus; 1993.

Zielińska K. The influence of roads on the species diversity of forest vascular flora in Central Poland. Biodiv Res Conserv. 2007;5–8:71–80.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 81.

Iwaniuk A. Dynamika roślinności wyrobisk potorfowych [PhD thesis]. Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Ekologii Ogólnej; 1999.

Buczyński P. Ważki (Insecta: Odonata) torfowisk wysokich i przejściowych środkowo-wschodniej Polski [PhD thesis]. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; 2001.

Radwan S, editor. Poleski Park Narodowy: monografia przyrodnicza. Lublin: Morpol; 2002.

Tobolski K. Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej. Świecie: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły; 2003.

Kolejko M, Sender J. Biocenotic conditions of some lake minnow habitats in the Polesie Lubelskie region. Teka Kom Ochr Kształt Śr Przyr. 2008; 5: 67–74.